Get Adobe Flash player

GENEALOGIE “Leendert GROENEWEG”

U bent terecht gekomen op mijn internet site www.lgroeneweg.nl, welke ik met veel plezier heb geproduceerd om hen die ook interesse hebben, in waar kom ik vandaan, deelgenoot te maken van mijn onderzoekingen. Misschien vindt U ook wel een van uw voorvaderen op deze site dan heb ik een steentje bijgedragen aan uw onderzoek.

Ruim 10 jaar geleden vond ik op internet de site van P.L. GROENEWEG, waarop ook mijn vader en moeder voorkwamen en zo kwam ik bij Bastiaan GROENEWEG, geboren rond 1560, waarvan helaas weinig bekend was, hij woonde aan de Groeneweg op de scheiding van Puttershoek en nu de Gemeente Binnenmaas, toen nog Blaakschedijk. Wat een ontdekking. Ik was in mijn nopjes en mijn interesse was geboren. Voor een ieder met de naam Groeneweg kan ik deze site van harte aanbevelen. (Zie ook onder links).

http://www.groeneweg.org/G02.htm

 

Waar kwam die stamvader vandaan.

Rond 1560, de periode van de geboorte van Bastiaan (Groeneweg), bestond de Hoeksche-Waard niet. Bij de St. Elizabeth vloed in  1421 was, ging de gehele Groote of Hollandsche Waard verloren en vertrokken vele inwoners dit gebied. Langzaam slibden weer  gronden aan en enkele enclaves bleven boven water. Zoals stukken van de dijk bij Strijen en wat kleine polders zoals Sint  Anthonie Polder en polder bij Heinenoord en Goudswaard. Rond 1500 kwam er wat geld beschikbaar en de rijke Stadsbestuurders  wilden wel wat investeren in dijken, om op die manier land te verkrijgen en te verpachten aan arbeidzame landbouwers. Dus je  ziet dan het begin van verschillende inpolderingen. Natuurlijk kwamen daar mensen op af, gedwongen door eerder moeten  verlaten van gebieden met overstromingen en of avonturiers, die afkwamen op de nieuwe gebieden in de hoop daar een graantje  te kunnen meepakken van de investeringen daar gedaan. Bastiaan was daar waarschijnlijk ook op afgekomen en zal niet erg rijk  zijn geweest, immers van hen zijn nog wel wat antecedenten terug te vinden. Dus het begon voor de Familie Groeneweg bij  Bastiaan. Zijn nazaten bleken goed te boeren en zo kwam de Familie Cranendonck in het vizier en kon terug worden gezocht tot  rond 1350.
De familie Groeneweg is goed te volgen via de inpolderingen van Puttershoek, via Mijnsheerenland naar Zuid-Beijerland dan  Numansdorp en terug naar Zuid-Beijerland. Wat betreft mijn moeder kunnen ook haar voorouders direct worden terug gevonden tot rond 1500 een rijk boerengeslacht uit de  omgeving van Barendrecht en via haar tot de Heren van Rhoon. Ook hier zie je dat de Hoeksche-Waard ze aantrok. Boeren op de  nieuwe gronden in pacht of in koopgrond.
Naast deze directe voorouders komen er nog velen bij, uitgaande van de schrijver als nummer 1 met twee ouders enz, enz. Zou  je zonder verlies van niet meer bekende voorouders rond 1500 al op zo’n 8000 voorouders zitten. We mogen al blij zijn als we  tot 4000 voorouders komen en zouden we rond het jaar 1000 op 2 miljard voorouders uitkomen, dus er zijn nogal wat doublures  in onze voorouders en van velen zijn de namen niet meer te achterhalen. Je ziet ook dat het geld in de familie moet blijven  en veel huwelijken tussen neef en nicht, trouwens ook nog in de jaren zestig zag je dit fenomeen in vele boeren bruiloften.

Verdere voorouders.

Zoals al gemeld neemt het aantal bekende voorouders af als we richting 1400 en 1500 gaan en blijven er enkele over die in  vele gevallen bastaarden zijn van adelijke personen en enkelen van adel welke dan in de vrouwelijke lijn langzaam in de vergetelheid raken en waar je dan van afstamt. Zijn we echter die duister periode voorbij, dan neemt het aantal voorouders weer toe, dit omdat geschiedschrijving na Karel de Grote in opkomst was en zo kan het dan gebeuren dat er ergens nog een  snufje blauw bloed in je aderen stroomt. Al moet je dit allemaal met een korreltje zout nemen en honderd procent zekerheid is een fantasiedroom. Echter hoe meer je voorouders hebt die van de Karel de Grote afstammen zijn er meer zekerheden.

Kwartierstaten.

Hier zullen we de directe voorouders van mijn vader en moeder een gezicht geven. De voorouders van vader, dus de directe voorouders Groeneweg, en de directe voorouders Visser, welke wij zullen behandelen tot een reeks in de Karel de Grote website. Deze van de kant van mijn vader. En de voorouders Andeweg en van Nugteren, ook deze tot een reeks in de Karel de Grote website.

Hoeksche-Waard.

Een groot, erg veel wel, zijn opgegroeid in de Hoeksche-Waard, maar ook de omliggende eilanden waren een gewild gebied om een huwelijks kandidaat of kandidate te vinden zo kwamen er dus de belangrijke familie Cranendonck en Beyens  in het vizier en werden de genealogische onderzoekingen al een stuk eenvoudiger, velen hebben zich daar mee bezig gehouden en zo hebben we dus een behoorlijke kennis van een aantal voorouders.

Op Youtube vindt U een filmpje van mij, over het ontstaan van de Hoeksche-Waard, De inpolderingen over de laatste 400 jaar. U kunt dat met de volgende link bekijken.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g8B42rms46w

Waar hielden ze zich zoal mee bezig.

De mensen in de kwartierstaten, zoals velen in die tijd hielden zich bezig met de landbouw en aanverwante beroepen. De meeste voorouders woonden op het platteland en als gevolg van hun beroep, komen we dus een aanzienlijk aantal heemraden en dijkgraven tegen en gezien hun functies ook veel schepenen en schouten. Ook op kerkelijk vlak komen we veel bestuurders tegen zoals diakenen kerkvoogden en armenmeesters en dan de aanverwante beroepen van smeden, rijtuigmakers en schoen-zadelmakers.  Zo zien we ook in het waterrijke gebied nogal wat schippers en als brouwer zijnde zelfs een familie die 350 jaar het brouwvak beoefende.