Get Adobe Flash player

Karel de Grote Reeks 128

 

De eerste generaties van Karel's nazaten

 

I. Karel de Grote,

Karel de Grotegeb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons;
Na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden;
Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot patricius Romanorum, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden;
door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn patricius-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum;
zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse basileus Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).
Echtgenotes en concubines
3.tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781.

 

IIA. Pippijn,

Carolingenkoning der Lombarden, geb. 777, overl. Milaan 8.7.810, begr. in de kerk San Zeno Maggiore te Verona. Vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn. Werd te Rome op 15.4.781 tot koning gekroond. Uit zijn verbintenis (voor 796) met Chrothais, zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van Bernard van Italië, werden de volgende kinderen geboren:

 

IIIA Bernard,

koning der Lombarden,geb. ca. 797, overl. 17.4.818, 19 jaren oud zijnde, begr. in de basiliek van Saint-Ambroise in Milaan; komt, opgevoed in een klooster te Fulda, 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld; huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814; wanneer deze hem echter bij de z.g. Ordinatio imperii van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand; verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Châlon-sur-Saône; de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood; wordt echter door Lodewijk de Vrome “begenadigd” tot het “uitsteken van zijn ogen”, welke “ingreep” hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden 17.4.8 18 overlijdt, tr. ca. 814 Kunigunde (van overigens onbekende herkomst); overl. na 15.6.835.

IVA Pippijn,

graaf (ten noorde van de Seine) tussen 834 en 840, geb. ca. 815, overl. na 840. Tr. een vrouw van onbekende herkomst.

VA Heribert I,

Vermandoisgraaf van Vermandois, geb. ca. 850, tussen 900 en 6.11.907 vermoord, in opdracht van graaf Boudewijn II van Vlaanderen; wordt graaf van Soissons, leke-abt van St. Crépin, dan ook graaf van Méaux en Madrie en tenslotte in 896 graaf van Vermandois.
Kiest aanvankelijk de zijde van Karel de Eenvoudige in diens strijd tegen Odo/Eudes hertog van Francië om de Franse troon, maar verlaat dan om onbekende redenen diens partij; verliest zodoende St. Quentin en Péronne aan Rudolf graaf van Cambrai, broer van Boudewijn II van Vlaanderen, die hij later laat doden; uit bloedwraak geeft Boudewijn opdracht Herbert te vermoorden.
Tr. NN (Liedgardis?), waaruit:NB: Het ontbreekt deze reeks aan afdoende bewijsvoering. Aanhaken op deze, of van deze reeks afgeleide reeksen kan alleen als men alle generaties/filiaties van deze reeks(en) waarop men aansluit en die deel uitmaken van de afstammingslijn ook voorziet van uitsluitende bewijsvoering.

Reeks 17: Weebers

6. Beatrice de Vermandois,

geboren 880, gestorven na mrt 931, gehuwd voor 893 met Robert I, geboren ca 866, gestorven 15 jun 926, Koning van Frankrijk, zoon van Rupert IV "Fortis" in Wormsgau en Adelaide de Tours.

 

7. Hugues "the Great",

Capetingengeboren 895, gestorven 16 jun 956 Hertog van Francia, Graaf van Paris 900- 956, gehuwd 937 te Maniz met Hedwige von Sachsen, geboren 918, gestorven 14 mrt 965, dochter van Keizer Heinrich I en Mathilde von Ringelsheim
Onttroonde Louis IV; werd echter door diens zwager keizer Otto de grote gedwongen hem weer in ere te herstellen. Veroverde Aquitanie en Bourgondie.

8. Hugues Capet,

geboren 941 Parijs, gestorven 24 okt 996 les Juifs b. Chartres, Koning van Frankrijk 987-996, gehuwd 968 met Adela de Poitou (Poitiers), geboren 950, gestorven 15 jun 1006, dochter van Guillaume I van Aquitanie en Gerloc van Normandie
Gaf het geslacht de naam Capet; Capet: met de capuchon, de lekenpei. Werd door de 'Groten&$39; in 987 tot koning gekozen. Vanaf hem laten de koningen hun oudste zoon nog tijdens hun leven tot koning kronen.

9. Robert II "le Pieux",

27 mrt 972 Orleans, gestorven 20 jul 1031 Meulan, Aquitanie, Koning van Frankrijk 996-1031, gehuwd ca 1001 met Constance de Provence, geboren 986 Arles, gestorven 25 Jul 1032 Meulan, Aquitanie, dochter van Guillaume II d'Arles & Provence en Arsine d' Anjou.

Reeks 30: Croese

10. Hendrik I ,

geb. tussen 1009 en 1010, overl. 4 augustus 1060 in Paleis van Vitry-aux-Loges, koning van Frankrijk, tr. 19 mei 1051 in Reims Anna Agnesa Yaroslavna van Kiev, geb. 1036, overl. 1076, dr. van Jaroslav I "de Wijze" van Kiev en Ingegerd van Zweden, Grootvorstin van Kiev.

Reeks 128: Zuiderent III
NB: Het ontbreekt deze reeks aan afdoende bewijsvoering (zie met name hetgeen vermeld wordt bij generatie 28). Aanhaken op deze, of van deze reeks afgeleide reeksen kan alleen als men alle generaties/filiaties van deze reeks(en) waarop men aansluit en die deel uitmaken van de afstammingslijn ook voorziet van uitsluitende bewijsvoering.

 

11. Philips I van Frankrijk ,

geb. 1052, (zoon van Henri I van Frankrijk en Anna Yaruslavna van Kiev) koning van Frankrijk 1060-1108. Hij trouwde (1) met Bertha van Holland , 1072, (dochter van Floris I van Holland en Gertrudis van Saksen ) ovl. 30.07.1094 in Montreuil-sur-Mer (in ballingschap nadat ze in 1092 verstoten was). Philips hertrouwde (2) 1092 Bertrade de Montfort. Hij overleed 29.07.1108 in Meulan en werd in de abdij van St.Benoit-sur-Loire begraven.

12. Lodewijk VI ”de Dikke” van Frankrijk ,

geb. herfst 1081 in Parijs, koning van Frankrijk 1108 - 1137. Hij trouwde (2) met Adelheid de Maurienne van Savoye , ook bekend als Alix, 01.05.1115 in Parijs, geb. ca. 1092, (dochter van Humbert van Savoye en Gisela van Bourgondië ). Lodewijk was eerder (1) getrouwd met Lucienne de Rochefort. Hij overleed 01.08.1137 in Kasteel Béthizy bij Parijs, begr. in St.-Denis. Adelheid hertrouwt 1141 met Mathieu de Montmorency. Ze trekt zich in 1153 in het door haar gestichte klooster Montmartre te Parijs terug, waar ze 18.11.1154 overlijdt en in de abdij begraven wordt.

13. Robert van Frankrijk ,

ook bekend als Robert I de Grote van Dreux, eerste graaf van Dreux (1132/84), graaf van Perche, weduwnaar van Agnes van Garlande. Hij trouwde (2) met Havise d'Evreux , ook bekend als Hedwig van Salesbury, ca. 1144, geb. ca. 1118, (dochter van Wouter van Evreux en Sybille de Chanorte[i] ) ovl. 1152, weduwe van Retrou de Châteaudun, graaf van Perche. Robert overleed 11.10.1188, begr. in Braine (St. Yved). Robert hertrouwt (3) met Agnes de Baudement.

14. Adelheid van Frankrijk,

ook bekend als Adèle de Dreux, geb. 1144/45. Zij trouwde (2) met Guido II van Châtillon , 1161/62, (zoon van Wouter II van Châtillon en Ada de Pierrefonds[ii] ) heer van Châtillon, Toissy, Montjay en Crècy, ovl. 1170/72. Adelheid overleed voor 1210. Zij trouwde (1) ca. 1157 Walram III graaf van Breteuil, ovl. ca. 1162. Trouwde (3) Jean I de Thourotte, ovl. 1176/77, trouwde (4) voor 1183 Rudolf I van Nesle, graaf van Soissons, ovl. 1235.

15. Adelheid van Châtillon .

ChatillonZij trouwde met Willem IV[iii] van Garlande , 1193, (zoon van Willem III van Garlande en Idonea van Trie ), genoemd 1184, heer van Livry, ovl. 1216. Hij was eerder (1) getrouwd met Clemence, 1185. Adelheid overleed na 1216.

16. Maria van Garlande.

GarlandeZij trouwde (1) met Hendrik IV van Grandpré , voor april 1217, (zoon van Hendrik III van Grandpré en Isabeau van Coucy[iv] ) graaf van Grandpré, ovl. 1229. Maria trouwt (2) voor aug. 1230 Geoffroy de Joinville (gesch. 1232), trouwt (3) voor 1235 Anseric VII, heer van Montréal. Maria overleed na 1259.

 

 

 

 

17. Hendrik V van Grandpré,

Grandpregenoemd in 1230, graaf van Grandpré, heer van Livry. Hij trouwde met Isabeau van Brienne , voor mei 1237, (dochter van Everhard van Brienne en Philippine de Champagne ) ovl. 21.08.1274/2.1277. Hendrik overleed 1287 (na 7 april). [Het graafschap Grandpré of "Grooteveld" in Champagne is later in 1467 door koop aan Hendrik van Borselen gekomen[v] ].

18. Henri van Grandpré,

geb. ca. 1240, ridder, heer van Livry (1265/82). Hij trouwde (2) met Isabella van Luxemburg , ook bekend als Isabella van Limburg, voor dec 1273, (dochter van Gerard van Luxemburg en Mechteld van Kleef ) erfdochter van Roussy. Henri overleed 1281. Trouwde (1) Laure de Montfort, ovl. 1270.

19. Gerard van Grandpré,

ridder, heer van Houffalize (1296), heer van Roussy (1304). Hij trouwde met Beatrix van Luxemburg , ook bekend als Beatrix van Limburg, voor 05.04.1297, (dochter van Hendrik bastaard van Luxemburg en Isabella van Houffalize ) erfdochter van Houffalize, genoemd 1298/1310, ovl. voor 23.11.1321. Gerard overleed voor 21.11.1356. Genoemd 1288/1352.Trouwt (2) voor 23.11.1321 Isabella van Oudenaerde, weduwe van Willem de Mortagne.

20. Thièrry III van Grandpré,

ridder, heer van Houffalize (1323). Hij trouwde met Agnes de Berlaymont , (dochter van Gilles de Berlaymont ) ovl. 1369. Thièrry overleed na 24.04.1366, als hij testeert.

21. Philippa van Grandpré.

Zij trouwde met Gérard I d'Argenteau , 1358, (zoon van Renaud IV d'Argenteau en Catharina van Corswarem ) ridder, heer van Esneux en Argenteau, ovl. voor 02.11.1363.

22. Jean I d'Argenteau,

Argenteaugenoemd 1370/98, ridder, heer van Esneux, van Argenteau, van Hermalle, la Flamengerie, Lorcez, Warfusée, Wintershoven, Merf, Comblen en van Marché. Hij trouwde met Jeane de Horion , 1389, (dochter van Guillaume de Horion en Agnes de Cologne ), gen. 1409/38, ovl. ca. 1438. Jean overleed voor/in 1409.

23. Guillaume I d'Argenteau,

ook bekend als Willem van Erckenthiel, ridder, heer van Argenteau (1409). Hij trouwde met Margarethe van Rochefort , (dochter van Jean III de Rochefort en Marguerite van Elter ) vrouwe van Ochain en Rochefort. Guillaume overleed 1459.

24. Jacques I d'Argenteau,

ook bekend als Jacob van Erckenthiel, ridder, heer van Argenteau (1459). Hij trouwde met Elisabeth van Schoonhoven , ook bekend als van Aerschot-van Schoonhoven, 26.11.1458 in Tongeren, (dochter van Johan IV van Schoonhoven en Isabeau (Elisabeth) van Corswarem ) vrouwe van Dormaele. Jacques overleed maart 1499, begr. in in de kerk van Hermalle. Testament 03.01.1498. [Argenteau is een heerlijkheid tussen Maastricht en Luik].

25. Elisabeth van Erckenthiel,

ook bekend als von Argentel, d'Argenteau. Zij trouwde met Joannes von dem Bongart[vi] , 1484, geb. ca. 1450, (zoon van Godefridus von dem Bongart en Cunegonde van Bourscheid ) ridder, heer van Bongart, Pfaffendorf en Bergerhausen, ovl. 1520. Elisabeth overleed na 11.11.1520. Joannes: Erfkameraar van de hertog van Gelre, ambtman van Norbenich en Monschau.

26. Bernard van den Bongard,

Bongerdgeb. ca. 1500 verm. te Bocholz op kasteel "de Bongard", ridder, heer van Nijenrode. Amtsman van Grave, hofmeester van Floris van Egmond, vermoedelijk overleden aan de wonden opgelopen bij het springen van een kanon, tr. Elisabeth Turck, erfvrouwe van Nijenrode. Bernard had een buitenechtelijke relatie met vermoedelijk Lutgard van Wulven, geb. ca. 1500, (dochter van Arnout van Wulven en Geertruida Jans van den Heuvel ) ovl. 1544-1555, waaruit bastaardzoon Jan van den Bongaert.

27. Jan van den Bongaert,

geb. ca. 1526. Hij trouwde met Cunera Cornelisdr van Lichtenberch , ovl. na 29.02.1588. Jan overleed na 29.02.1588 in Breukelen. Schout van Nijenrode 1547, schout van Breukelen-St.Pietersgerecht 1568, 1579. Leenman van de heer van Vianen te Lakerveld, lijftocht 15.12.1554, beleend 15.06.1555, overgedragen 27.08.1566. Aangesteld door zijn halfbroer Jhr. Johan van den Bongard om gelden en pacht in de stad Utrecht en in het Sticht te innen 31.01.1578. Bezit een huis aan de Oostzijde van de Oude Gracht bij de St. Jacobsbrug te Utrecht sedert 20.11.1570. Wapen: ,,een keper" met als helmteken een aanziend gesteld bekleed mansborstbeeld op de borst beladen met een keper.

28. Cornelis Jansz van den Bongaert ,

geb. ca. 1570, luitenist (luitspeler). Hij trouwde met Sophia Claesdr , ca. 1595, begr. 28.04.1640 in Utrecht (St. Catherijnekerk). Cornelis begr. 27.07.1619 in Utrecht (Domkerk). Woont te Utrecht in de Donckerstraat.Dit betreft een zwakke schakel (zie Oud Utrecht 1975, p. 189). Een direkt bewijs dat deze Cornelis van den Bongaert, die meestal als Cornelis Jansz. van den Bongaert wordt vermeld, de tweede zoon met voornaam Cornelis uit het gezin van Jan van den Bongaert en Cunera van Lichtenberch zou zijn, daar waar er bewijsbaar al een andere zoon genaamd Cornelis was, ontbreekt nog.

29. Trijntje Cornelisdr van den Bongaert ,

ook bekend als Catharina, geb. in Utrecht. Zij trouwde met Mels Jansz van Cronenburch , 28.06.1618 in Utrecht, geb. ca. 1595 waarsch. in Heerjansdam, (zoon van Jan Melchiorsz van Cronenburgh en Cornelia Jacobsdr ) schipper, sluiswachter, ovl. na 1662. Trijntje overleed na 04.08.1641 in Heerjansdam. Mels: Woont op de Develsluis te Heerjansdam. Trouwt (2) Zwijndrecht 05.11.1651 met Neeltje Dirck Pieter Stiermansdr. Trouwt (3) Heerjansdam 26.12.1658 Neeltien Ariensdr. Hieruit o.a.:

30. Jan Melsen Croonenburg,

Croonenburghgeb. voor 1636 in Heerjansdam, schepen van Heerjansdam. Hij trouwde met Heiltje Leendertse , ca. 1650, geb. ca. 1630 in Heerjansdam. Woont in 1687 te Heerjansdam, waar hij schipper is op Dordrecht.
Jan stamt uit een houtkopersfamilie te Dordrecht, die oorspronkelijk uit Keulen afkomstig is en waarschijnlijk de naam ontleent aan het huis Cronenborch aan de Nieuwe Brug te Dordrecht. Hij is patroon van de "prebende Gregorii" (1687). Deze St. Gregoriusprebende in de Pancraskerk te Leiden werd gesticht in 1367 door de heer Claes Jacobs van Bleyswijck, en het patronaatschap kwam via de priester Steven Jansz in het midden der 16e eeuw in de familie Croonenburg. Jan’s zoon Leendert nam van zijn vader het patronaatschap van de prebende Gregorii over, waarmee deze in de familie Croonenburg bleef [vii].

31. Tryntje Jans Croonenburg,

ged. 21.05.1662 in Heerjansdam. Zij trouwde met Jan Aartse Visser , ook bekend als Van Nes, 25.04.1688 in Barendrecht (ondertr.), getr. Heerjansdam, ged. 30.4.1667 in Heerjansdam, (zoon van Aart Aartse Visser en Maaike Visser ). Bij haar ondertrouw j.d. van Heerjansdam. Jan was bij zijn ondertrouw j.m. van Barendrecht.

32. HEYLTJE JANS VISSER ,

Heiltje(‎Leendert's Oudbetovergrootmoeder, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 23 september 1692, in Barendrecht (Oost) Nederland, als kind van Jan Aartse Visser (van Nes) en Trijntje Jans Croonenburg. Heyltje is gestorven in Heerjansdam Nederland

 

 

 

 

33. LEENDERT PIETERSZOON VISSER

Visser(‎Leendert's Oudovergrootvader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 3 september 1728, in Barendrecht (Oost) Nederland, als kind van Pieter Willemse Visser en Heyltje Jans Visser. Leendert werd Vlasboer in Rijsoord Nederland. Hij werd Landbouwer(Bouwman) in Rijsoord Nederland. Leendert is gestorven op 2 april 1815, 86 jaar oud, in Rijsoord Nederland.

Van hieruit eigen onderzoek

34. MEEUWIS LEENDERTSZOON VISSER.

(‎Leendert's Oudgrootvader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 18 mei 1763, in Rijsoord Nederland, als kind van Leendert Pieterszoon Visser en Geertrui Meeuwisse Jongeruiter. Meeuwis werd Landbouwer(Bouwman) in Rijsoord Nederland. Meeuwis is gestorven op 16 november 1821, 58 jaar oud, in Nieuw-Beijerland Nederland

35. LEENDERT MEEUWIS VISSER,

(‎Leendert's Oudvader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 30 maart 1800, in Nieuw-Beijerland Nederland, als kind van Meeuwis Leendertszoon Visser en Jaapje Ariensdochter Schutter. Leendert werd Arbeider. Leendert is gestorven op 25 september 1858, 58 jaar oud, in Nieuw-Beijerland Nederland.

36.MEEUWIS LEENDERTSZOON VISSER,

(‎Leendert's Betovergrootvader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 6 november 1824, in Nieuw-Beijerland Nederland, als kind van Leendert Meeuwis Visser en Neeltje Corstiaansdr van der Meijden. Meeuwis is gestorven op 24 september 1878, 53 jaar oud, in Zuid-Beijerland Nederland.
Meeuwis huwde 2 maal. Hij huwde met Maria Volkert en Elizabeth Vink.

37 LEENDERT VISSER,

(‎Leendert's Overgrootvader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 27 januari 1854, in Oud-Beijerland Nederland, als kind van Meeuwis Leendertszoon Visser en Maria Volkert. Leendert is gestorven op 29 november 1907, 53 jaar oud, in Zuid-Beijerland Nederland.
Leendert huwde 2 maal. Hij huwde met Lena de Jong en Adriana de Bruin.

38.MARIA VISSER.

(‎Leendert's Grootmoeder, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 5 november 1884, in Oud-Beijerland Nederland, als kind van Leendert Visser en Adriana de Bruin. Maria is gestorven op 28 januari 1968, 83 jaar oud, in Oud-Beijerland Nederland. Zij werd begraven in Zuid-Beijerland Nederland.

39  PIETER GROENEWEG,

Vader(‎Leendert's Vader, ‎zie Voorgeslacht van de Vader) werd geboren op 6 maart 1909, in Zuid-Beijerland Nederland, als kind van Leendert Groeneweg en Maria Visser. In 1926, ongeveer 17 jaar oud, hij diplomeerde van Oud-Beijerland Nederland. Tussen 1927 en 1946, in de leeftijd van ongeveer 18 jaar, werd hij Ambtenaar in Zuid-Beijerland Nederland. Tussen 1946 en 1948, in de leeftijd van ongeveer 37 jaar, werd hij Wethouder in Zuid-Beijerland Nederland. Tussen 1946 en 1955, in de leeftijd van ongeveer 37 jaar, Pieter werd 1ste Ambtenaar in Numansdorp Nederland. Tussen 1955 en 1963, in de leeftijd van ongeveer 46 jaar, werd hij Gemeente Secretaris in Numansdorp Nederland. Tussen 1963 en 1974, in de leeftijd van ongeveer 54 jaar, werd hij Burgemeester in Heinenoord Nederland. Pieter is gestorven (Ziekte) op 10 december 1989, 80 jaar oud, in Oud-Beijerland Nederland. Hij werd begraven op 15 december 1989 in Numansdorp Nederland.

 

40 LEENDERT GROENEWEG,

Leendert(‎De persoon van dit rapport) werd geboren op 29 maart 1946, in Zuid-Beijerland Nederland, als kind van Pieter Groeneweg en Elizabeth Anna Andeweg. Tussen 1952 en 1964, in de leeftijd van ongeveer 6 jaar, werd hij opgeleid in Numansdorp Nederland (Lager Onderwijs). Tussen 1959 en 1966, ongeveer 16 jaar oud, hij diplomeerde van Oud-Beijerland Nederland. Tussen 1966 en 1970, in de leeftijd van ongeveer 20 jaar, werd hij Zuiveltechnicus in Numansdorp Nederland. Tussen 1970 en 1974, in de leeftijd van ongeveer 24 jaar, Leendert werd Assistent Chef Kwaliteitsdienst Heineken in Rotterdam Nederland. Tussen 1974 en 1980, in de leeftijd van ongeveer 28 jaar, werd hij Chef Kwaliteitsdienst Heineken in Zoeterwoude Nederland. Tussen 1980 en 1986, in de leeftijd van ongeveer 34 jaar, werd hij Brouwerij Consultant Verre Oosten-Pacific in Zoeterwoude Nederland. Tussen 1986 en 1992, in de leeftijd van ongeveer 40 jaar, Leendert werd Brouwerij Technoloog in Port Moresby Papoua Nieuw Guinea. Tussen 1992 en 1996, in de leeftijd van ongeveer 46 jaar, werd hij Technisch Directeur in Noumea Nieuw Caledonië. Tussen 1996 en 2000, in de leeftijd van ongeveer 50 jaar, werd hij Brouwerij Manager in Casablanca Marokko. Tussen 2000 en 2002, in de leeftijd van ongeveer 54 jaar, Leendert werd Brouwerij Technoloog in Luanda Angola. Tussen 2002 en 2004, in de leeftijd van ongeveer 56 jaar, werd hij Brouwerij Consultant Afrika in Zoeterwoude Nederland.