Get Adobe Flash player

Verantwoording

Verantwoording.

Zoals reeds vermeld, ben ik begonnen omdat de site van Pieter Leendert Groeneweg uit Hoofddorp mij de mogelijkheid gaf om mijn voorouders te vinden tot het jaar 1560. Na langzaam het actieve leven ingewisseld te hebben voor een leven van een passieve ofwel een passionado, maar een gepassioneerd onderzoeker naar het verleden van mijn voorouder, veroorzaakt door het verkrijgen van gegevens via de website bouwer My Heritage, waarin de nodige informatie is te vinden, misschien niet altijd de goede, maar een begin is gemaakt. De ontwikkelingen op internet openden weer vele mogelijkheden om de verkregen informatie aan een gedegen onderzoek te onderwerpen en nam al weer een gedeelte van de twijfels weg.
Door internet kom je dan in aanmerking met websites, die veel vertrouwen geven, zoals de website Reijerkerk-Bronner  en Zuiderent, deze omdat vele vergelijkingen met wat ik had gevonden konden worden vergeleken, een bron met veel waarde. Een stap verder is dan het lidmaatschap van een Genealogische Vereniging, zoals de Nederlandsche Leeuw en Ons Voorgeslacht. Al deze bronnen maakten het me mogelijk om tot deze website te komen.

Betrouwbaarheid.

In deze stamreeksen, zal nooit een honderd procent zekerheid verkregen kunnen worden, immers veel documentatie materiaal is verdwenen, denk aan alle kerkarchieven tijdens de Beeldenstorm. Veel informatie is dan ook verkregen uit akten, notarieel of of uit bijvoorbeeld de memorielanden. Veel dank is dan ook verschuldigd aan genealogische onderzoekers zoals K.J. Slijkerman e.a. En elke keer kom je dan weer nieuwe beschrijvingen tegen. Bijna honderd procent is zeker, als geen van mijn grootmoeders is vreemd gegaan, dat mijn stamvader Bastiaan Groeneweg is.
Wat betreft afkomst van Karel de Grote, passen drie van mijn voorouders aan op de reeksen 128 en 135 beschreven in kareldegrote.nl en gezien onze staat zaten daarbij dus wel bastaards.

Kwartierverlies.

Als we alleen maar enkele voorouders zouden hebben, zaten we bij de 36e generatie in de miljarden voorouders, meer dan er ooit mensen op deze kloot hebben gewoond, dus ergens is er verlies, echt verlies is het niet, maar vele voorouders waren in lijn dezelfde, denk aan broers uit een familie, welke trouwden met zusters uit een familie. Ook huwelijk tussen neef en nicht waren geen uitzondering. Het geld moet in de familie blijven. In mijn geval ben ik dus een aantal keren familie van mijn eerste vrouw, al is het dan wel vijf of zes generaties geleden. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de toch wel kleine leefgemeenschap en de weinige middelen van vervoer. Hoewel nieuw bloed toch wel werd aangevoerd door immigratie en emigratie.

Bronnen.

Zoals gemeld, komt er veel uit gegevens van de “Nederlandsche Leeuw”, “Ons Voorgeslacht”, Het Streekmuseum Hoeksche-Waard, de familie Mollema en voor de naam Groeneweg, natuurlijk Pieter Leendert Groeneweg. Daarnaast ook aan de talrijke websites zoals die van Zuiderent en Reijerkerk-Bronner. Natuurlijk ook andere websites niet vernoemd.

Wapens

Daar waar de echte familiewapens bekend zijn, zijn deze gebruikt. Alle andere wapenschilden zijn of afgeleiden van bekende wapenschilden of uit mijn fantasie voortgesproten. Voor de familie Andeweg heb ik gebruik gemaakt van het wapenschild beschreven in de kerk van Barendrecht, niettegenstaande een nu niet bestaand wapenschild. Voor de Familie Groeneweg, heb ik er een verzonnen, toch wel te maken hebbend met de Hoeksche-Waard. De lelies van het geboortedorp van de eerst bekende Groeneweg met de hensbeker van de door mijn verschillende voorvaders gebruikt als dijkgraaf gescheiden door het eeuwige water met mij een brouwketel en een uitkomend paard als teken van alle boerengeslachten en zadelmakers die ik als voorouders had.

GroenewegAndeweg