Get Adobe Flash player

Generatie 11b

STAMGROOTOUDERS

Generatie 11b

Andeweg

Lauwrens Aerts (Andewegh)

1536    Lauris AERTSE. (ANDEWEGH),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG16. III), (GHW4, II)
Geboren in 1572, in Carnisse.
Overleden op 04.05.1651 in Barendrecht (West).
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Barendrecht (West).(Carnisse)
Functie:
•    Waarsman (Heemraad)
(3) in Barendrecht (West) en Carnisse.
•    Hoogheemraad
(3) in Barendrecht
Noot:  
o    Op 16 april 1612 krijgt de in Barendrecht wonende Lauris Aertsz. 11 hond land in het Nieuwe Bedijkte Land van Carnis getransporteerd door Jan Heijndricx,wonende in Pernis. An de oostzijde was dit perceel belend aan Lauris. Pieter Coornelisz.-mogelijk de stiefvader van zijn vrouw- transporteert op 2 juni 1613 aan Lauris Aertsz 4 mr.450 r. in het Oude Land van Carnis met een boerderij, welke op 2 mr. 150 r.stond. Aan de oostzijde was dit land belend aan dat van jonkheer Everardt van Doorne, heer tot Liessel, en de voornoemde Pieter. Wellicht was dit dehofstede waar Lauris zijn boerenbedrijf opuitoefende.
o    Een akte van 31 december 1622 noemt Lauris waarsman van Barendrecht.
o    Hij krijgt dan van de te Barendrecht wonende Aerien Coorn. 455 roe in het Nieuwe Bedijkte Land getransporteerd: een perceel dat aan de westzijde aan land van Lauris was belend.
o    De op Westmaas wonende Willem Coorn.(Besemer?) transporteert 6 juli 1624, 450 roe land in het Oude Land van Carnis aan de in Carnis wonende Lauris Aertsz. aan de zuidzijde weer belend aan land van de koper. Andere stukken land aldaar krijgt hij op 19 juli 1625, 10 november 1626 en 10 juni 1628 getransporteerd van resp. Bastiaen Coorn. Jonghen Romeijn, van de op Klaaswaal wonende Leendert Coornelisz. en van de onder Ridderkerk gedomicileerde Leendert Pietersz., als man en voogd van Aeriaentghen Coorn(elis)dr. De tweede akte noemt koper Lauris Aertsz. 'onsen jegenwoordighen waersman'.
o    In de loop van zijn verdere leven breidde Lauris zijn grondbezit uit;van de te Barendrecht wonende Arien Coornelisz. koopt hij op 23 mei 1632, 15 juni 1636 en 29 mei 1638 stukken land in het Nieuwe Bedijkte Land van Carnis, welke werden belend door percelen die reeds zijn eigendom waren. Ook kocht hij grond in Oost-Barendrecht: op 12 september 1640 transporteren de rentmeester van de goederen der Groote Kerk te Dordrecht en Gheemen Antoonisz. Hoogheworff resp. 1 morgen 256 roe 6,5 voeten 3 morgen 476 roe in het Oude Land van Oost-Barendrecht. Uit het bezit van joffr. Antonette van Assendelft, vrouwe-douairiere van Liessel, Deurne enz. verkrijgt hij op 14 december 1643, 2 morgen 176 roe in het Oude Land vanCarnis.(14)
o    Voor de laatste maal vond ik hem op 7 juli 1645 in leven vermeld toen hij te Dordrecht zijn dochter Mayken assisteerde bij het opmaken van haar akte van huwelijkse voorwaarden.
o    Van 15 juni 1652 dateert het transport van 2 morgen 450 roe in der Oude Land van Carnis door de in Carnis van Barendrecht wonende schepen Heijndrick Cornelisz. Aende Wech aan dealdaar wonende Volckxen Bastiaenen, wed. en boedelhoudster van Lauris Aerts. Lauris wordt nog talrijke malen vermeld als belender van landerijen in West-Barendrecht en Carnisse, terwijl zijnweduwe voor het laatst op 16 december 1653 ald belender wordt vermeldt.Kerk Barendrecht
o    Hoewel de zerk van Lauris niet in de literatuur is beschreven, blijkt deze nog in de kerk van Barendrecht aanwezig te zijn. Het opschrift luidt: "Hierleyt begravenLav..c/Aertse in sin leven Hooch/Laach Heemraet vanBaren/drecht hy sterf den 4 Mei/Ao. 1651 ovt 79 iaeren'.   Zerk 38

Huwde rond 1600, in Barendrecht met:

1537    Volckje Sebastiaansdr. Van DALEM,

Ref.nr.06.06.2014.GW, (GHW4, II)

Geboren voor 1590  in Carnisse.
Overleden in 1668, in Carnisse.
Met Aert Cornelsiz. Aendewech kreeg zij vijf kinderen:
    Cornelis Louwe ANDEWEGH, Zie 768
    Lijntge Laurisd Andewegh,                              1607-
    Bastiaen van der Caa.                                     1610-1670
    Grietje Laurisdr. Andewegh,                             1616-
    Marihgie laurens Andewegh,                            zie 1091

 

Boer Heemraad

1538    Cornelis Adriaen Hendricxsz. ANDEWEGH(BESEMER),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG10, II.5), (GHW4, III)Kerk Barendrecht
Geboren rond 1560 in Barendrecht.
Overleden op 24.03.1622 in Barendrecht.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Barendrecht.
Functie:
•    Heemraad
(3) in Barendrecht (Oost).
Noot:
o    Heeft een zerk nr. 34 in de kerk:wapen: een dubbelkoppige adelaar met een vierspakig scheprad tussen de koppen, Helmteken: een wolfsangel. Hier leyt begraven Cornelis Aeriense in zyn leeven Hooch ende Leech Heemeraet van Oost Barendrecht ovt 62 iaren, hy sterff den 24en Maert ann-o1622 ende Maerichie Pietersz die huysvrou o.....n sy sterff den 2. Maert anno 16.. Kerk Barendrecht


Huwelijken:
1ste Huwelijk met Aechtien NN, overleden in 1596.

Huwde op 28.05.1596 in Ridderkerk met:

1539    Marychie Pieters BESEMER,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG10, II.5), (GHW4, III)Kerk Barendrecht
Geboren rond 1570  in Ridderkerk.
Overleden op 02.03.1624  in Barendrecht.
Noot:
•    Heeft een zerk nr.34 in de kerk van Barendrecht.

Zij kregen zeven kinderen:

    Aechtge Cornelisdr. Besemer,                                            1598-1656
    Neeltje Andewegh (Besemer),                                            1601-
    Pietertje Cornrlisdr. AENDEWEGH (BESEMER), zie 769
    Arien Andeweg,                                                                   1606-1640
    Willem Cornelisz. Besemer,                                                1610-1669
    Hendrik Cornelisz. Aendewegh,                                         1612-1679

Manswapen: een dubbelkoppige adelaar met een vierspakig scheprad tussen de koppen;
Vrouwswapen: een springende vos,helmteken, een dubbelkoppige adelaar.

Hier leit begraven Henderick Cornelisse Aenwegh in syn leven geweest hebbende hooghdyckmeemraet van de Zuytpolder van Barendreght en Kernisse mitsgaders penninghmeester vant Binne en Buytenlant van Barendreght en Kernisse etz. sterft den 7en October anno 1679 out synde 67 iaren; ende syne huyvrouwe Adriaentgen Francke de Vos is gestoruen den 16en October anno 1680 out synde 80 iaren.

    Annetje Cornelisdr. Andeweg,                                             1617

1540    Adriaen Cornelis BOENDER (HOUCXEWECH),

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.16.II)
Geboren in 1582
Overleden in 1626.

Huwde met:

1541    Thoentgen PIETERSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon:

    Cornelis Adriaansz. BOENDER (HOUCXSEWEGH); zie 770

 

Molenaar  Armenmeester Schepen

1542    Anthonis Dircksz. van der KOOIJ,

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.16,III)Kerk Westmaas
Overleden op 10.05.1659 in Westmaas.
Beroep:
•    Molenaar in Westmaas.

Functie:
•    Schepen
(8) in Westmaas.
•    Armenmeester(10) in Westmaas.

Noot:
o    Zerk in de kerk van Westmaas.Kerk Westmaas


Huwelijken:
2e Huwelijk rond 1618 met Aerje SIMONS, geboren in 1603, overleden op 01.11. 1637 in Westmaas
Zij kregen twee kinderen.
3e Huwelijk met Marigje CORNELIS

Huwde op 01.11.1624 in Westmaas met:

1543    Mariken Thonis AERTGEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1585,  in Westmaas,
Overleden op 01.11.1637 in Westmaas.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Leendertgen Anthonis van de KOOIJ (LUCHTENBURGH); zie 771

 

Boer Secretaris

1544    Wisse Leendertsz. JONGEJAN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.16,III)
Geboren rond 1604
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Nieuw-Helvoet.
Functie:
•    Secretaris(48) van Nieuw-Helvoet.

Huwde op 06.05.1629 in Nieuw-Helvoet met:

1545    Pleuntje ARIENS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1609

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

Cornelis Wissez. JONGEJAN; zie 772

 

Boer Schepen

1548    Pieter Pouwelsz. RADESTEIJN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG8, I)
Geboren rond 1628.
Overleden in 1673.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Westmaas.
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) vanaf 1665 in ‘s Gravendeel.
Functie:
•    Schepen
(8) in ‘s Gravendeel.

Huwde met:

1549    Marytie LEENDERTS,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG8, I)

Zij kregen twee kinderen, waaronder::

    Cornelis Pietersz. RADESTEIJN, zie 774

 

Boer

1550    Cornelis Leendert CAPPEDIJCK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1600, in Dubbeldam.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4)

Huwelijken:
2e Huwelijk op 22.03.1637 in Dordrecht met Mariken JORIS, geboren in Dordrecht.
Zij kregen een zoon.

Huwde rond 1625 met:

1551    Neeltje Japhette HORDIJCK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1605.
Overleden in 1637.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Grietke Cornelis CAPPEDIJCK; zie 775


1552    Hendrik Aertsz. van PROOIJEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1570

Huwde met:

1553    NN,NN

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon:

    Cornelis Hendricksz. van PROOIJEN; zie 776

 

Timmerman

1562.    Cornelisse Cornelisse TIMMERMAN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1590, in Maasdam.
Overleden op 02.01.1664 in ‘s Gravendeel.
Beroep:
•    Timmerman in Maasdam.

Noot:
o    Alle zijn koren vergaen, een halven berch hoy wech gedreven en t achterhuys ingespoelt. Is schuldich t 16e block onder sgravendeel de anno 1633: 118-0-0.

Huwde in 1590 met:

1563.    Adriaentje WILLEMSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen twee kinderen, waaronder;

    Neeltje Cornelisse TIMMERMAN; zie 781


1572    Wouter Pietersz. SPRUIJT,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren  rond 1580, in Strijen.
Overleden voor 1653, in Strijen.

Huwde rond 1605 met:

1573    Marrigje Pietersdr. de JONGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren  rond 1585
Overleden voor 01.04.1658 in Strijen.

Zij kregen een zoon:

    Aeryen Woutersz. SPRUIJT; zie 786

 

Boer

1574    Bastiaen Adriaensz. van der JACHT,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1580 Oud-Beijerland.
Overleden tussen 1620 en 1627, in Oud-Beijerland.
Beroep:
Landbouwer(Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland

Huwde rond 1605 met:

1575    Aelbertje Pietersdr. DANSER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1585
Overleden voor 1645.

Zij kregen drie kinderen, waaronder:

    Ingetje Bastiaansdr. van der JACHT; zie 787
    Pleuntje Bastiaans van der JACHT; zie 1623


1580    Herman Philipsz. SPEGT,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1604, in Utrecht.
Overleden op 07.12.1665 in Utrecht.

Huwde met:

1581    Cornelia Jansdr. Van CLEEF,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1613,  in Utrecht.
Overleden op 12.04.1647 in Utrecht.

Zij kregen een zoon:

    Philippus Hermansz. SPEGT; zie 790

1582    Dirck Covertsz. van WIJCKENBORGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 30.01.1596 in Utrecht Nederland,

Huwde met:

1583    Lijntje Jaspersdr. van HARMELEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 20.05.1601  in Utrecht.
Overleden op 01.10.1688 in Utrecht.

Zij kregen een dochter:

Maria Diksdr. Van WIJCKENBORGH; zie 791

 

Boer Heemraad Schepen

1588    Bastiaan Odulpusen van der HOUCK (HOEK),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.12)
Geboren in 1580, in Oud-Beijerland.
Overleden op 03.08.1651 in Oud-Beijerland.
Beroep:
Landbouwer(Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.
Functie:
•    Heemraad
(3) in Oud-Beijerland.
•    Schepen
(8) in Oud-Beijerland.

Huwde met:

1589    Cuniertje Hendriks van der GIESSEN (GIJSSE),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.12)
Geboren in 1584,  in Oud-Beijerland,
Overleden na  03.08.1651 in Oud-Beijerland.

Zij kregen acht kinderen, waaronder:

    Leendert Bastiaan van der HOEK; zie 794

 

Boer

1590    Leendert  Leenderts (de Oude) van der WAAL,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.127)
Geboren in 1570, in Heinenoord.
Overleden in 1656 in Heinenoord.
Beroep:
Landbouwer(Bouwman)
(4) in Heinenoord.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Marike TEEUWENDR.
Zij kregen twee kinderen.

Huwde op 15.05.1616 in Heinenoord met:

1591    Beatrijs Pietersdr. van der SCHOOR,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.127)
Geboren in 1588, in Oud-Beijerland.
Overleden in 1642, in Heinenoord.

Zij kregen een dochter:

    Teuntje Leendertdr. van der WAAL; zie 795


1592.   Cornelis Adriaansz BOENDER (HOUCXEWEGH),

Zie ook 770
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG4, I), (GHW2.15.I), (GHW2.16,III)
Geboren in 1605, in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 17.02.1658 in Numansdorp.

Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
•    Timmerman in Numansdorp

Functie:
•    1630-1658, Schepen
(8), Numansdorp.
•    Armenmeester(10) in Numansdorp.
•    1645-1657, Heemraad(3) in Cromstrijen
•    1641-1647, Ouderling
(7) in Klaaswaal
•    1650, Een van de drie eerste kerkmeesters(5) van Cromstrijen

Noot:
o    Landbouwer (bouwman) op de hoeve "Dijkzicht" aan de westzijde van de Middelsluisedijk te Numansdorp.
o    Hij woonde aan de Groot Cromstrijensedijck en schonk in 1647 20 pond 'tot opbouwinge van de kerck te Claeswael'.
o    De kerkmeester ontvangt van hem f 8.0.0 voor de tegels van een graf 'daer vooren hij hetselve graff mach behouden sonder datter ijemandt anders buijten sijn consent in begraven mach worden mits dat hij telcken alser een in begraven wordt de gerechticheijt van de kerck betalen moet op welke conditie de nae volgende graven mede uijtgegeven sijn' (volgt een reeks namen). Tevens betaalde hij 30 stuivers 'aen de kerckmeester voor 't recht van een graf daer zijn kind in de kerck begraven leyt. Welk kind is niet bekend
o    Cornelis Ariensz. en Claus Ariens hebben tijdens de 'hooge vloedt' onder andere 'met paert en wagen missie (mest) en stroo aan de dijck gebracht tot keering van den overval als met de lijve te helpen mits (omdat) aan Jan Pieters en Clauris Ariens haer heijnen (heiningen( bij de helpers zijn afgebroken en aan de dijck in de gaters geslagen. Comt f 64.10.0.
o    In 1637 staat op de lijst met de namen van 'luijden die voor Breda gepeuijniert hadden, in 1637' achter de naam Cornelis Adriaansz. geen bedrag vermeld.
o    In 1638 komt de deurwaarder bij hem f 2.10.0 innen 'zijnde 't peuijniersgelt'(38) dat hij voor zijn knecht, die 'nu tot Luchtenburgh woont' en die ook op de bovengenoemde lijst staat, moest betalen.
o    In 1650 ontvangt hij f 36.0.0 wegens 18 dagen vaceren ' ter saeke hij het dichts bij de nieuw gemaakte sluijs woonde en nog f 6.0.0 wegens extra vaceren.
o    De polder Cromstrijen laat hij nog weten 'dat de rendant (rentmeester) heeft op 29 juni 1757 op interesse jegens vijff vant hondert (5%) gelicht van Corn.Adr.Boender die thijen (tien) maanden enige dagen op intrest gelopen hebben omme daerna te betalen de materialen voor vier polders 45 pond.
o    Zijn kinderen betalen op 24 augustus 1659 f 6.0.0. voor het graf van hun moeder zaliger.
o    Met Pasen 5 Apr 1654 lidmaat te Klaaswaal

Huwde met:

1593.   Leendertgen Anthonis van de KOOIJ (LUCHTENBURGH),

Zie ook 771
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG4, I), (GHW2.15.I), (GHW2.16,III)
Geboren in 1605, in Westmaas.           
Overleden op 16.06.1669 in Numansdorp.

Zij kregen elf kinderen, waaronder:

Machteld Cornelisd. BOENDER; Zie 385
Pieter Cornelisz. BOENDER; Zie 796
Ary Cornelisz. BOENDER; Zie 958
Grietje Cornelisse. BOENDER; zie 1301
Neeltje Cornelisse. BOENDER; Zie 2667

 

Boer Schepen

1594.    Cornelis Louwe ANDEWEGH,

Zie ook 768
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1605, in Barendrecht.                   
Overleden op 28.07.1650 in Barendrecht.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Barendrecht
Functie:
•    1649.1650, Schepen
(8) in Barendrecht
Noot:
o    Vermeld. Een akte van 12 januari 1715 maakt nog melding van haar erfgenamen. (Zie Gens Nostra januari1989). Dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz. Aen de WECH [4498] (z ie 3350) en Maritge Pietersdr. BESEMER [4499](zie3351). Gehuwd voor de kerk (1) [1438] op 22-jarige leeftijd op 07-07-1630 te Barendrecht (Hervormd/G eref.) met Cornelis Laurisz. AENDEWECH [3484](zie 1674.
o    Cornelis nam de familienaam van zijn vrouw over en gaf deze aan zijn nageslacht.
o    Op 22 april 1634 transporteert de in Barendrecht wonende Cornelis Lauwen, man van Pietertge Cornelis Andewech, 4 morgen in het Ridderkerkse aan Adriaen Gleijnen. Met zijn zwager Willem Coornelissz. Besemer transporteert Coornelis Lauwen op 25 oktober 1641 een aanwas buiten de nieuwendijck van Oost-Barendrecht aan de Enkhuizense koopman Jacob Muen.
o    Begraven in de kerk, zerk 5: Wapen: een dubbelkoppgie adelaar. Een rad tussen de koppen is niet zichtbaar en onwaarschijnlijk.
Hier Leyt Begrave Cornelis Lavwerysz ende is gestorven op den 28 Ivly oudt synde 45 Iaren ende is Begraven op den 1 Avgusti anno 1650
Huwde op 07.07.1630 in Barendrecht met:

1595.    Pietertje Cornelisdr. AENDEWEGH (BESEMER)

Zie ook 769
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 01.06.1606 in Barendrecht.               
Overleden op 01.01.1685 in Barendrecht.
Noot:
o    Achternaam ANDEWEG alias BESEMER, familiewapen een dubbele adelaar.
o    Pietertghen Cornelis,weduwe en boedelhoudster van Cornelis Lauwen, wonende in Oost-Barendrecht, en haar broer en gekoren voogd in deze Heijnderick Cornelisz. Aende Wech, alsmede haar zwager Heyndrick Jacobsz. van der Ghiessen, transporteren op 7 juni 1651 voor 3331 Car.gld. 3 morgen 262 roe in het Buitenland van Oost- Barendrecht aan de te Dordrecht wonende heer Didderick Dammert heere Aerentsz.
o    Met haar man Maerten Francken, wonende in Oost-Barendrecht, verklaart Pietertie bij akte van 26 juni 1656 2000 Car.gld schuldig te zijn aan deze heer Dammert ui tDordrecht. Voor deze geldlening stellen zij 5 morgen 300 roe patermoniaal weiland in het Oude Land van Oost-Barendrecht als zekerheid,hetwelk aan de zuidzijde was belend aan het huis van voornoemde Maerten.
o    Een uit 1659 daterende lidmatenlijst der gereformeerde gemeenteBarendrecht, vermeldt onder het hoofd "West-Barendrecht van 't oosten na 'twesten" - Pietertie Cornelis, vidua, Margarita, Lijntie en Ariaentie Aendewech,filie"
o    Pietertje's tweede man - zoon van een zwager van haar schoonvader Lauris Aertsz.- zal toen niet meer in leven zijn geweest. Op 11 oktober 1684 compareert zij als zijn weduwe en boedelhoudster met haar gekoren voogden Cornelis Andewegh en Jacob Iementsz. Lem en voor 450 gld. de merge transporteert zij 1 morgen 300 roe in het Binneland van Oost-Barendrecht aan Mr. Hendrick Coopmans te Dordrecht.
o    Op 14 mei 1685 transporteert Pietertie - laatst wed. van Maerten Francken de Vos en geassisteerd met haar gekoren voogden Cornelis Andewegh, JacobIemensz. Lem en Pieter Boender - voor 4591 gld.13 st.6.p. aan Arij Geertsz.van der Vlieth, een boerderij met 6 mergen 240 roe bouw-en weiland in der Oude Land van Oost-Barendrecht, aan de oostzijde belend aan 'den Barendregsen binnenwegh'.
o    Pietertje - die ook wel de overbekende naam Besemer gebruikte - behoorde tot een welvarend landbouwersgeslacht in Barendrecht.
o    Een akte van 12 januari 1715 maakt nog melding van haar erfgenamen. (Zie Gens Nostra januari1989). Dochter van Cornelis Adriaen Hendricxz. Aen de WECH [4498] (z ie 3350) en Maritge Pietersdr. BESEMER [4499](zie3351). Gehuwd voor de kerk (1) [1438] op 22-jarige leeftijd op 07-07-1630 te Barendrecht (Hervormd/G eref.) met Cornelis Laurisz. AENDEWECH [3484](zie 1674).


Huwelijken:
2e Huwelijk op 25.05.1655 in Barendrecht met Maerten Francken de Vos, geboren in 1628 in Barendrecht, overleden tussen 1656 en 1659 in Barendrecht.

Met Cornelis Louwe Andewegh kreeg zij  7 kinderen,

    Maritge (Maria) Aen de Wegh,                                   12.10.1631-
    Grietge (Margarita) Cornelisdr. Andewegh,                1633-1715
    Lijntge Cornelisdr. Andewegh,                                    1635-1696
    Adriaantje Cornelis AEN DE WEGH; zie 797
    Cornelis Andewegh,                                                   1636-02.11.1709
    Aart Cornelisz. AENDEWECH; zie 384
    Annetje Cornelisdr. Aen de Wegh

 

Boer Heemraad Schout

1596    Hubrecht Cornelisse de LANGE.

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG27, II.7)
Geboren in 1609, in Nieuw-Beijerland.
Overleden op 02.01.1681 in Mijnsheerenland (Greup).
Beroep:
Landbouwer(Bouwman)
(4) in Mijnsheerenland (Greup).
Functie:
•    Heemraad
(3) in Mijnsheerenland
•    Schout(16) in Mijnsheerenlant van Moerkercken.

Huwelijken:
3e Huwelijk met Grietje Jacobs van Heijssen, geboren in Mijnsheerenland, overleden in Greup. Zie ook Jan Jansz. van Strijen.
2e Huwelijk op 12.04.1637 in Heinenoord met Jannetje Pieters Pietersdr., geboren in Cillaarshoek, overleden in 1639.

Huwde op 29.05.1639 in Puttershoek met:

1597    Annighien HEYNDRICXDR.

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG27, II.7)
Geboren in 1602.
Overleden op 08.10.1667, in Mijnsheerenland.

Zij kregen drie zonen, waaronder:

    Cornelis Huibrechts de LANGE; zie 798

 

Boer Heemraad Schout

1598    Leendert Cornelis in 't VELD,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG27, II)
Geboren in 1590, in Charlois(Rotterdam).
Overleden 26.04.1673 in Mijnsheerenland.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Westmaas.
Functie:  
•    1650-1655,Heemraad
(3) in Westmaas.
•    1655-1673, Schout
(16) in Westmaas.
Noot:
o    Op een zerk in de kerk te Mijnsheerenland staat "Hier onder leyt begraven Leendert Kerk MijnsheerenlandCornelisse in 't Veld is gestorven op den 26 April int jaer onzes Heeren 1673 out sijnde 83 jaren".
o    Hij woonde te Westmaas vanaf 1628.
o    In het Recht.Arch. Mijnsheerenland bundel E XXIV nr.11 fol.59 d.d. 24 Jul 1677 is een acte over de verkoop van grond door de kinderen en erfgenamen van Leendert Cornelisz in 't Veld, in zijn leven schout van Mijnsheerenland, welke grond verkregen was bij het huwelijk met zijn eerste vrouw Neeltie Bastiaensdr. Op 20-06-1653 liet Leendert door notaris Johan Hendriksz Schoormans te Dordrecht een acte opstellen, waarin hij bepaalde dat de kinderen uit het huwelijk met Aefke Michielsdr, nl. Ariaentge, Anneken, Cornelis, Ariaentge de jongste en Neeltge, bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd of bij eerder huwelijk elk f.1200,-,- zouden ontvangen. De kinderen zouden echter niet zonder zijn toestemming mogen trouwen. Na zijn dood zou de toestemming nodig zijn van Job Michielsz Velthoen en Gijsbert Michielsz Peursum, zijn zwagers.Voor het geval de kinderen alle voordien zouden komen te overlijden. zou het geld aan zijn voor-zonen Cornelis en Gerrit moeten worden uitgekeerd.
o    In bundel 5876 van dit archief is zijn laatste testament van 16-04-1673 opgenomen en de beschrijving van de nagelaten boedel van 09-05-1673. Hij huwt voor 1628 in Mijnsheerenland .


Huwelijken:
1ste Huwelijk in 1627 met Neeltgen Bastiaans STOUTGEN, geboren in 1560, in Greup, overleden in 1629 in Mijnsheerenland
2e Huwelijk in 1630 met Marietje Gerrits van AECKEN, geboren in 1605, overleden in 1632.
Zij kregen twee zonen.
4e Huwelijk met Neeltje Dirks LAENSLOOT, geboren in 1632 in Heinenoord

Huwde op 09.07.1634 in Heinenoord met:

1599    Aefke Michiels VELDHOEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG27, II)
Geboren in 1610, in Heinenoord.
Overleden in 1654.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Neeltje Leenderts in ‘t VELD; zie 799

 

Boer heemraad Schepen Schout

1600    Willem Hendriksz. HOOGEWERF,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.15), (DNL3, II), (DNL9, IIa), (OVG13, Ivc.4)Kerk Poortugaal
Geboren op 05.05.1579 in Poortugaal.
Overleden op 15.05.1658 in Pootugaal.
Begraven op 20.05.1658 in Poortugaal.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in    Poortugaal.
Functie:  
•    1607-1617, Schepen
(8) in Poortugaal.
•    1614-1658, Schout
(16) in Poortugaal.
•    1634, Schepen
(8) in Roozand.
•    1634, Heemraad
(3) in Roozand.
Noot:
o    Landbouwer op de hofstede "De Hoge Werf" aan de Kerkstraat te Poortugaal.
o    Begraven in de kerk onder een zerk met een wapen 20-5-1658.Kerk Poortugaal
o    Op 15-4-1652 maken zij hun testament op te Poortugaal.
o    Door zijn huwelijk met een ongeveer acht jaar oudere weduwe kwam Willem min of meer in een gespreid bedje terecht. Vrijwel onmiddellijk kreeg hij zitting in het dorpsbestuur van Poortugaal en in 1614 wist hij het schoutambt naar zich toe te trekken, dat voorheen door wijlen zijn schoonvader was uitgeoefend.
o    Willem wordt beschouwd als de stichter van de hofstede "De hooge-werf" in de Kerckraat te Poortugaal, die later in de volksmond ten onrechte "Het Jagthuys van de graven van Egmond" werd genoemd. De bekende architect en schilder J. Verheil Dzn. reconstrueerde in de eerste decennia van deze eeuw een tekening van deze kapitale hofstede naar zeer oppervlakkige schetsen van A. van der Poest Clement. In 1867 werd het bouwwerk gesloopt, maar de prachtige rijk versierde eikenhouten dubbele bedstede werd overgebracht naar het museum van Oudheden te Rotterdam.
o    Een akte van 1 juli 1615 maakt melding vaneen Willem Heijndricxs als belender van een stuk land in het binnenland van Carnis. Het is aannemelijk dat deze persoon identiek was met Hoogewerff, die dan met ouderlijk erfgoed zal zijn genoemd. Op 25 april 1630 attesteerde Hoogewerff met zijn stiefzoon Doen Jansz Hoogewerff ten verzoeke van jonker Johan d'Hiniosa, baljuw en ruwaard van de Lande van Putten.Neeltgen Aertsdr van Driel, circa 62 jaar oud, attesteerde op 5 juni1633 met haar zoon, de Poortugaalse schepen DoenJansz Hoogeweff, ten verzoeke van Willem Heijndricxz Hoogewerff, schout van Poortugaal, respektievelijk echtgenoot en stiefvader van de attestanten. Het betrof een verklaring over de voormalige bloedvoogden van de weeskinderen van wijlen JanDoensz, respektievelijk eerste man en vader der attestanten, die Willem zou hebben gelast geen land meer voor de weeskinderen aan te kopen, noch gelden tegen rente uit te zetten. Dit zou hebben plaatsgevonden op 17 juli 1619, toen Willem aan de voogden rekening ha    d gedaan. Kennelijk beheerde Hoogeweff het erfdeel zijner stiefkinderen. Op de vraag wat dan met het kapitaal te doen, zeiden de bloedvoogden dat zij dit onder zijn beheer moest houden. Willem verklaarde hier echter geen rente over te willen betalen, waarna de bloedvoogden verklaard hadden dit ook niet van hem te willen eisen. Uit deze akte moet wel blijken dat Hoogeweff een zakelijk man moet zijn geweest, die de moeite nam om het vermogen van zijn stiefkinderen te vermeerderen door beleggingen in land en obligaties e.d.
o    Bij akte van 8 mei 1638machtigde Hoogewerff een "amptman van de Groede" om voor de burgemeesters en schepenen te Sluis in Vlaanderen aan Dirck Jansz Koevoet een hofstede met landerijen en recht op huurlanden in de nieuwe "dijckagie" van de Groede te transporteren. In deze akte wordt melding gemaakt van een giftbrief van 20 november 1621 en een akte met verkoopcondities van 3 juli 1631. Men krijgt de indruk dat Hoogewerff deze akte van procuratie voor hem persoonlijk liet opmaken, waarmee het ons niet duidelijk is geworden op welke wijze hij aan dit bezit in het verre Groede is gekomen. Mogenlijk betrof het een van zijn investeringen in onroerend goed.
o    Op 3 december 1644 transporteerde Willem Heijndrixsz Hoogewerff, schout van Poortugaal, aan de aldaar wonende Bastiaen Adriaensz Poortugael, 2 gemeten 75 roeden weiland inde polder Deijffel onder Pernis. In de lente van det jaar had de verkoop plaatsgevonden voor 1.260 carolus gulden en nog daarboven f 11 speldegeld voor de vrouw van de verkoper.> Mr. Franchois van Born, advocaat te Dordrecht, transporteerde namens joffr. Anna van Herff, weduwe en boedelhoudster van Heijndrick van Born, bij akte van 5-7-1646 aan Willem Heijndricxz Hoogeweff circa 2 gemet weiland in "koddehouck aen blindewech" onder Poortugaal, het welke aan de zuidzijde grensde aan land van Hoogwerff. Dit perceel was erfpachtland van de grafelijkheid van Holland en oorspronkelijk gefondeerd "op 't cruijsaltaer in de kercke van Poortugael". De koopsom  bedroeg 600 carolus gulden.
o    Jan Pouwelsz Bijlewerff, wonende op 't Roonse Veer, en Willem Heijndricxsz Hoogewerff, schout, ruilden in de herfst van 1643 een stukland in de polder Welhouck, 1 gemet 23 roeden, aan de "Arienswech" van Hoogewerff tegen 1 gemet bouwland "in den hoeck van Kerckerch" van Bijlewerff/Bijlevelt en het transport vond op 31 december 1646 plaats, waarbij Hoogewerff nog f 30,=toekreeg.
o    Willem Jacobsz Poortugael, man en voogd van Ariaentgen Leendertsdr, transporteerde bij akte van 7 februari1648 aan Hoogwerff 7 lijnen weiland genaamd "de schaepsweije" in de polder Welhouck. De verkoop had reeds op 23 december1647 plaatsgevonden voor 980 carolus gulden.(34)
o    Willem en Leendert Jacobsz Poortugael, mondige kinderen van Jacob Ariensz Poortugael en Judick Bastiaensdr, beide zaliger, voor henzelf en mede namens de drie onmondige kinderen van het genoemde paar, transporteren op 17 mei 1649 aan Hoogwerff voor 4.550 carolus gulden 7 gemeten 50 roeden weiland onder Poortugaal in de polder "de Roon" en 5 gemeten 1 lijn weiland in de polder Welhouck bij "den hoffwechsehouck".
o    Willem Heijndricxsz Hoogewerff, schout van Poortugaal, en zijn zieke vrouw Neeltjen Aertsdr van Driel compareerden op 15 april 1652 en legateerden uit hun na te laten goederen aan de kerk, aan de armen, aan de diakonie en aan "de schoolastorije" vanPoortugaal elk een bedrag van f 200,=, terwijl de armen van Barendrecht, "alwaer de voornoemde Willem Heijndricxsz gewonnen ende geboren is", een zelfde bedrag kregen gelegateerd. Deze legaten zouden "voor meye ofte ten langsten meyedach des eerstcomende jaers" 1653 uit hun gemene boedel en goederen, ofwel bij vooroverlijden van een der comparantenvoor die tijd, moeten worden uitgekeerd. De betreffende instellingen zouden deze gelden tegen interest moeten uitzeten"tot een memorie ende gedachtenisse van hen lieden comparanten ende hun(ieder) nacomelingen". Uit deze te hunnen huize gepasseerde akte moet men wel opmaken dat in het bijzonder de vrouw dacht niet lang meer te leven te zulen hebben. Zij vormden toen inderdaad een zeer kras paar, want Neeltje was al de tachtig jaren gepaseerd (een akte van 5 juni 1633noemde haar toen al 62 jaar oud), terwijl de man een jaar of acht jonger was. Neeltje stierf inderdaad in het erop volgende jaar en op 15 juni 1655 transporteerde Willem Heijndericksz Hoogewerff, schout van Poortugaal, aan Biatrix Andriesdr van der Wael, weduwe van zijn overleden zoon Heijndrick Willemsz Hoogewerff, een "wooninge off lant stede, als huys, erve, schuyr, duyffhuys, bargen, plantagie, thuyn ende geboomte daer op en omstaende", zoals Willem en zijnoverleden huisvrouw Neeltjen Aertsdr van Driel dit bezetten en bewoond hadden en gelegen "alhier in Poortugael neffens't dorp, aen oostsijde van Kerckstraet". Aan de zuidkand grensde dit goed aan de woning en het erf van wijlen Cornelis Aerts van Driel, hetwelke toen toebehoorde aan de kinderen, kindskinderen en (verdere) erfgenamen van Neeltje Aerts (vanDriel).
o    Tevens transporteerde Hoogewerff nog 5 gemeten minus 125 roeden achter de woning, een erfpacht van f 11,= per jaar voor deze 125 roeden boomgaard, die tot de voornoemde 5 gemeten behoord hadden, en nog 275 roeden, gelegen ten noorden van de 5 gemeten weiland. Dit alles was begin 1654 door Hoogewerff aan zijn schoondochter verkocht voor 8.650,=,waarvan f 650 kontant was betaald en het restant met een schuldbrief. Op 25 juni 1655 compareerde Biatricx Andriesdr van der Wael, wonende te Poortugaal en geassisteerd met haar broer en gekoren voogd Bastiaen Andriesz van der Wael, en bekende aan haar schoonvader Hoogewerff f 8.000,= schuldig te zijn. Dit kapitale goed moet wel "de Hooge-werf" zijn geweest.(14)
o    Bijna tachtig jaar oud stierf Hoogewerff in 1658, na ongeveer 44 jaar lang schout van Poortugaal te zijn geweest. De dorpsgemeenschap moet toen een markant en vertrouwd figuur hebben verloren, een man die bijna een mensenleven lang als een welhaast "ongekroonde koning" over Poortugaal moet hebben geheerst.
o    Een akte van 20 juni 1664 maakt melding van een akte van Procuratie van 15-6-1664, verleden door de gemene erfgenamen van zalige Willem Heijndricksz Hogerweff, in leven schout van Poortugaal, in een zaak tegen Maerten Philipsz  Vermaet, wonende in Nieuw-Beierland. De armen van Barendrecht hebben inderdaad het legaat van f 200,= gekregen, want de Barendrechtse kerkrekeningen maken hiervan nog decennia later melding.  

Huwde met:

1601    Neeltje Aertsdr. Van DRIEL ,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.15), (DNL3, II), (DNL6, II), (DNL9, IIa), (OVG13, Ivc.4)Kerk Poortugaal
Geboren in 1571, in Poortugaal.
Overleden op 07.08.1653 in Poortugaal.
Noot:
o    Begraven "op het choor" van de kerk te Poortugaal, Kerk Poortugaal(NL1989k90, DB122.15.)
o    Weduwe van Jan Doensz, was zeer vermogend, uit geslacht Doen Beijensz.
o    Haar schoonzoon Pieter Hendr. van Goutswaert werd burgemeester van Rotterdam, twee van haar kleindochters trouwden met Rotterdamse burgemeesters.
o    Blijkens haar zerk voerde zij als wapen de dubbele adelaar v.h. geslacht van Driel. Citaat NL1989:


Huwelijken:
    1ste Huwelijk op 28.09.1597 in Poortugaal met Jan Doensz. van DRIEL, geboren in Poortugaal, overleden 03.09.1604 in Poortugaal.
Zij kregen vier kinderen.

Met Willem Hendrikcksz. HOOGHWERF kreeg zij vier kinderen, waaronder:


    Hendrik Willemsz. HOOGEWERFF; zie 800

 

Boer Buurmeester Heemraad Schepen

1602    Andries Bastiaensz, van der WAEL (VERWEEL VERWAEL),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.155), (DNL9, IIa.2), (DNL9, IIIa), (OVG13, IVc), (OVG25, I)
Geboren in 1575, in Poortugaal.
Overleden in 1658, in Strijen.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Poortugaal.
Functie:  
•    1606?, Waarsman
(3) van Oud-Bonaventura.
•    1625-1629, Laagheemraad
(3) van het Oudeland van Strijen.
•    1631-1636, Laagheemraad
(3) van het Oudeland van Strijen.
•    1629-1631, Schepen
(8) in Strijen.
•    1629-1634, Buurmeester(37) in Strijen.
•    1626, Kerkmeester(41) in Strijen.

Huwde rond 1610 met:

1603    Neeltje Jan Joosten van STRIJEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.155), (DNL9, IIa.2), (DNL9, IIIa), (OVG13, IVc), (OVG25, I.1)
Geboren rond 1590 in Strijen.
Overleden op 15.04.1624.
Noot:  
o    Andries en zijn zieke vrouw Neeltje Jansdr maken op 15.04.1624 een testament, waarbij ze hun kinderen als universele erfgenamen benoemen van de eerststervende van hen beiden.

Zij kregen vier kinderen, waaronder:

    Beatrix Andries van der WAAL( MEERENBURG , ook wel VERWEEL); zie 801
    Arijen Andries van der WAAL( MEERENBURG , ook wel VERWEEL); zie 1090

 

1604    Joost Adriaansz. KINDERMAKER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1570 in Oud-Beijerland

Huwelijken :
2e Huwelijk met Marighen Cornelia ROBBE , overleden 1608 in Oud-Beijerland.
Zij kregen een dochter:
    Marietje Joosten KINDERMAKER; zie 3265

Huwde rond 1597 met:

1605    Neeltje BASTIAANSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon:

    Arien Joosten KINDERMAKER; zie 802

 

Boer

1606    Willem Jansz. HERWEIJER,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL5, IIIa)
Geboren rond 1580 in Oud-Beijerland.
Overleden na 12.07.1647 in Oud-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.

Huwelijken:
  1ste Huwelijk op 16.07.1606 in ’s Gravendeel met Neeltje GERRITS, geboren rond 1580 in ’s Gravendeel, overleden voor 1615 in Oud-Beijerland.
Zij kregen drie dochters

Huwde op 22.10.1510 in Barendrecht Nederland met:

1607    Neeltge MAARTENSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL5, IIIa)
Geboren rond 1595 in Oud-Beijerland
Overleden na 02.03.1653.

Zij kregen een dochter:

    Maartje Willems HERWEIJER; zie 803

 

Boer Armenmeester Ouderling Schepen Schout

1608    Adriaan Willems GEERVLIET,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG9, II.5), (OVG16. II)
Geboren in 1605, in Westmaas
Overleden op 15.05.1663 in Westmaas.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Strijen, Westmaase zijde.
Functie: .
•    Ouderling
(7) in Westmaas.
•    1640-1660, Schepen
(8) in Westmaas.
•    1640, Schout
(16) in Westmaas.
•    Armenmeester(10) in Westmaas


Huwelijken:
1ste Huwelijk op 05.09.1630 in Barendrecht met Maritge Aertsdr. SPRUIJT, geboren in Barendrecht, overleden rond 1640 in Westmaas.
Zij kregen een dochter.

Huwde rond 1642 in Strijen met:

1609    Marrigje Jacobs ESSEBOOM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG9, II.5), (OVG16. II)
Geboren in 1610, in Strijen
Overleden op 11.01.1653 in Strijen.

Zij kregen twee zonen, waaronder:

    Jacobus Adriaens GEERVLIET; zie 804

 

Boer

1610    Herman Adriaensz. POLDERMAN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1621, in Dordrecht.
Overleden in 1651, in ’s Gravendeel.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Nieuw-Cromstrijen.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met Heiltje Meeus
2e Huwelijk met Jaapje Ariens

Huwde na 03.05.1643 met:

1611    Neeltje Corsdr. SPRUIJT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG16. III)
Geboren in 1620,  in Strijen.
Overleden na 1683.

Huwelijken:
2e Huwelijk voor 14.08.1652 met Andries Pietersz. Munter, geboren in 1617 in Charlois?, overleden voor 1654
Zij kregen een dochter.
3e Huwelijk met rond 1654 met Willem Jansz. Bosman (Zie 1658), geboren in 1629 in Nieuw-Cromstrijen, overleden tussen 1662 en  1663
Zij kregen en dochter;
  Aletta Willemsdr. Bosman; Zie 829
4e Huwelijk rond 1664 met Cornelis Reijniersz. Vos
Gecommiteerd ambachtsheer van Cromstrijen, dijkgraaf.
5e Huwelijk op huwelijkse voorwaarden op 03.06.1679 in Strijen met Cornelis Gijsbertsz Esseboom, geboren rond 1610 in Cillaarshoek, overleden tussen 14.06 en 31.12.1679.

1653-1655: Armenmeester in Maasdam.
Wonende St. Anthoniepolder 1656, bij sluis van Oud Bonaventura 1661 en in Nieuw Bonaventura 1677 (Bron: PXII)

Noot:
o    Zie: Genealogische Bijdragen Leiden e.o. jg. 9, nr. 1, jan. 1994: P. W. C. van Kessel: "Blauwbaard of Vamp?" over de 5 huwelijken van Neeltgen Spruijt

Met Herman Adriaensz. Polderman kreeg zij  2 kinderen, waaronder:

    Swaentje Hermansdr. POLDERMAN; zie 805

 

Boer Schepen

1612    Leendert Aertsz. van der WAAL,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.254), (GHW2.15.I)
Geboren in 1604, in Mijnsheerenland
Overleden op 22.12.1687 in Numansdorp.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:  
•    1640, Schepen
(8) in Numansdorp Nederland.
Noot:
o    Vanaf 1630 Ingeland, Een (hoofd)ingeland is iemand die eigendommen (land) heeft binnen een waterschap.
Traditioneel hadden de ingelanden als enigen actief en passief stemrecht binnen het waterschap.

Huwde rond 1625 met:

1613    Adriaantje Jacobsdr. Van der WAEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.254), (GHW2.15.I)
Geboren rond 1605.
Overleden rond 1640.

Zij kregen vier kinderen, waaronder;

    Jacob Leendertsz. van der WAAL; zie 806

 

Boer Schepen

1614    Cornelis Pietersz. van der SCHOOR,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.25)
Geboren in 1603, in Numansdorp.
Overleden op 28.11.1672 in Westmaas.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
Functie:  
•    Voor 1644; Schepen
(8) in Numansdorp.
•    Voor 1644; Ouderling
(7) in Numansdorp.
•    Na 1636; Schepen
(8) in Westmaas.
•    Na 1636; Ouderling
(7) in Westmaas.

Huwde met:

1615    Geertruid Classe van STRIJEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.25)
Geboren op 31.05.1601  in Westmaas.
Overleden op 21.01.1662 in Westmaas.

Zij kregen vijf dochters;

    Neeltje Cornelisse van der SCHOOR; zie 935
    Aaltje Cornelisse van der SCHOOR; zie 807

 

Boer Dijkgraaf Heemraad

1616    Adriaen Adriaensz BAES (JONGESWAEN),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 115,331), (GHW2.17.III)
Geboren rond 1590 in Ridderkerk.
Overleden op 31.05.1674 in Ridderkerk.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Nieuw-Reijerwaard.
Functie:  
•    1622-1625;  Waarsman
(3) in Nieuw-Reijerwaard.
•    1628-1652; Dijkgraaf
(21) van Oud en Nieuw-Reijerwaard.
•    1630-1645; Heemraad
(3) van Ridderkerk.

Huwelijken:
1ste Huwelijk op 12.02.1612 in Ridderkerk, met Catalijna Pleunendr Verschoor, geboren rond 1585, overleden tussen 18.08.1613 en 12.12.1613.
Zij kregen twee zonen
2e Huwelijk op 19.10.1614 in Ridderkerk, met Lijntgen Wouters Verduijn, geboeren rond 1595 in Charlois, overleden voor 05.1620.
Zij kregen twee kinderen.

Huwde in 1620, in Rhoon met:

1617    Haesken Ariens FONCKERT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 115,331), (GHW2.17.III)
Geboren rond 1600  in Ridderkerk.
Overleden na 23.06.1674 in Ridderkerk.

Met Adriaen Adriaensz BAES (JONGESWAEN)kreeg zij dertien kinderen waaronder;

    Arie Ariens BAES (de JONGE); zie 808


1618    Nijs WILLEMSZ.,

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.17.III)
Geboren rond 1605.

Huwde 28.04.1630 in Hendrik Ido Ambacht met:

1619    Sara Johannesse CELOSSE,

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.17.III)
Geboren rond 1610 in Ridderkerk

Zij kregen drie kinderen waaronder;

    Annetje NIJSSE; zie 809

 

Timmerman

1622    Doen Cornelis van der TOL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1590
Overleden na 1658 in Piershil.
Beroep:  
•    Timmerman in Piershil Nederland.

Huwelijken:
1ste Huwelijk voor 01.12.1610 in Piershil, met Neeltje Toonendr., geboren voor 1592, overleden voor 1634

Huwde voor 1634 met:

1623    Pleuntje Bastiaans van der JACHT,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1616.
Overleden na 1658 in Piershil.

Met Doen Cornelis van der TOL kreeg zij  2 kinderen, waaronder:

    Pleuntje Doensdr. van der TOL; zie 811

 

Baljuw Dijkgraaf Landmeter Schout etc

1632    Bastiaan Andriesse COMANS,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL1, VId) (OVG2, 122,155,6), (DNL9, IIIa.1)Kerk Numansdorp
Geboren in 1635 in Strijen.
Overleden op 05.11.1689 in Numansdorp.
Beroep:  
•    1659-1689, Notaris, in Oud-Beijerland.
•    1674-1677, Gezworen Landmeter(30) in Nieuw-Beijerland.

Functie:  
•    1655-1677,Schout
(16) in Oud-Beijerland.
•    1665-1672, Colonel Baljuw(19) in Oud-Beijerland.
•    1671, Ouderling
(7) in Oud-Beijerland.
•    1672-1682, Baljuw
(19) in Numansdorp.
•    1672-1682, Rentmeester(49) in Klaaswaal en Numansdorp.
•    1672-1682, Heemraad
(3), Dijkgraaf en Penningmeester in Numansdorp.
•    1672-1682, Schout
(16) in Numansdorp.
Noot:
o    Blijkens de kerkeraadshandelingen van Oud-Beijerland was Bastiaan naast al zijn ambten ook als rokkenjager actief.
o    Zerk in de kerk.

Huwde op 22.10.1510 in Barendrecht Nederland met:

1633    Cornelia Hendriks HOOGWERF,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL1, VId) (OVG2, 122,155,6), (DNL9, IIIa.1)Kerk Numansdorp
Geboren op 05.09.1638  in Poortugaal.
Overleden op 21.12.1686 in Numansdorp.
Noot:  
o    Wordt lidmaat op belijdenis te Oud-Beijerland 22.09.1663.
o    Grafschrift in Numansdorp: "HIER LEYT BEGRAVEN JUFFR. CORNELIA HEYNDRICX HOOGERWERFF HUYSVROUW VAN D. HR. BASTIAEN ANDRIESE COOMANS OBIIT DEN 21 DECEMBER 1686 ALSMEDE DE HEER BASTEAEN ANDRIESE COOMANS IN SIJN LEVEN OUT SCHOUT EN RENTMEESTER VAN NUMANSDORP EN CLAASWAAL OBIIT DEN 5 NOVEMBER INT JAER ONS HEEREN AO. 1689". De zerk vertoont een anker tussen de letters B.C.A.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Andries Bastaensz. COOMANS; zie 816

 

Beenhouwer Armenmeesster Collecteur Schepen

1634    Pieter Laureys BEENS,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL1, VId), (DNL2, VIII, 9),   (OVG2, 122,155,65)
Geboren in Oosterhout.
Overleden in 1688, in Ter Heijden.
Beroep:  
•    Beenhouwers geslacht.

Functie:  
•    1671, Schepen
(8) in Terheijden.
•    1672-1676, Armenmeester(10) in Terheijden.
•    1674-1675, Collecteur 10e penning(50).
•    1688, Stadhouder(47) van Oud- en Nieuw-Gastel.
•    Akte van aanstelling door de markies van Bergen op Zoom 1679 van Peter Beens tot secretaris(48) van de heerlijkheden van Oud- en Nieuw-Gastel
•    1688, Contraboekhouder van de dijkage Heer Jansland

Huwde in mei 1669 in Terheijden met:

1635    Catharina BELJAERTS,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL1, VId), (DNL2, VIII, 9),   (OVG2, 122,155,65)
Geboren in 1644, in Terheijden.
Overleden in 1690 in Terheijden.

Zij kregen een dochter;

    Cornelia BEENS; zie 817


1640    Pieter Pieters BESTEBREURTJE,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG36,IIIa,1)
Geboren in 1615 in Puttershoek.

Huwelijken:
1ste Huwelijk op 25.10.1637 in Puttershoek, met Margie Joosten Hofman, geboren rond 1617.
Zij kregen vijf kinderen.

Huwde op 26.02.1648 in Puttershoek met:

1641    Ariaantje Willems GOUT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG36,IIIa,1)
Geboren voor 1631.

Met Pieter Pieters BESTEBREURTJE kreeg zij  negen kinderen, waaronder;

    Willem Pietersz. BESTEBREURTJE; zie 820


1642    Cent Jansz. SCHALKOORT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG36,IIIa)
Geboren in 1630.
Overleden in 1668.

Buitenechtelijke relatie met:

1643    Geertruid GERRITSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG36,IIIa)
Geboren op 14.12.1638 in Barendrecht.
Noot:
    Zij trouwt 23.04.1667 te Barendrecht met Pieter Ariensz van Hoek. Haar dochter Jannigje werd eerder verwekt in een buitenechtelijke relatie met Cent Janse Schalkoord.

Met Cent Jansz. SCHALKOORT kreeg zij  een dochter;

    Jannigje Cente SCHALKOORT; zie 821

 

1644    Jan Sibben Sibbedeus van STRIJEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1625 in Strijen.
Overleden tussen 23.10.1685 en 30.10.1687 in ‘s Gravendeel.
Beroep:  
•    Winkelier in ‘s Gravendeel.

Functie:  
•    1676-1678, Schepen
(8) in ‘s Gravendeel.
•    1663-1667, Pachter van de impost(29) over bier en wijn in ’s Gravendeel.
•    1673, Kerkmeester(41) in ’s Gravendeel.
•    1668, Diaken
(6) in ’s Gravendeel.

Huwelijken:
1ste Huwelijk op op 01.01.1651 in ‘s Gravendeel, met Maaijke Claesdr. Vroegindeweij, geboren rond 1631, overleden rond 1652.

Huwde op 09.02.1653 in Dordrecht met:

1645    Maeijcken Coenen De Oude in ‘t VELD,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren tussen 1624 en 1625 in ’s Gravendeel.
Overleden op 03.12.1700 in ‘s Gravendeel.
Beroep:
•    Boerin en Winkelierster in ’s Gravendeel.

Noot:
o    Jan Sibbedeus, ziek en Maeycke Koene maken op 04.08.1667 een testament op de langstlevende. Bij mondigheid of een eerder huwelijk van de kinderen krijgen ze 300 Carolusguldens ontvangen. Maeijken Coenen, weduwe, dagvaart Arie Dirks Cranendonck in 1691. Sibbede Janse en Coen Janse van Strijen, zoons van Mayken Coenen, weduwe van Jan Sibbedeus van Strijen, wonende te 's-Gravendeel, worden door hun moeder tot voogden aangesteld d.d. 07.05.1695, over hun minderjarige broer en zuster Arijen en Annigje. In 1702 treften Maeijken Coenen, weduwe van Jan van Strijen, en haar kinderen een boedelscheiding

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Zebedeus Jansz. van STRIJEN; zie 822

 

Schoenmaker Leerlooier

1648    Matthijs Hendriksz. LEYSSEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 25.03.1640 in Barendrecht Nederland.
Overleden op 22.01.1682 in Zuid-Beijerland Nederland.
Beroep:  
•    Schoenmaker-Leerlooier in Strijen.

Huwde met:

1649    Martijntje MAARTENSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen twee kinderen, waaronder;

   Hendrick Matthijsz. LEYSSEN; Zie 824

 

Boer Dijkgraaf Ouderling Schepen

1656    Meeuwis Dircksz. CRANENBURGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG9, II.1), (OVG16. II)
Geboren januari 1611 in Strijen.
Overleden tussen 15.12.1669 en 19.06.1672 in Strijen.
Beroep:      
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Strijen.
Functie:  
•    1657-1658, Schepen
(8) in Strijen.
•    1657, Ouderling
(7) in Strijen.
•    1661-1663, 1665, 1669 Dijkgraaf
(21) van de Brouck (Strijen).
Noot:
o    Bouwman in Nieuw-Bonaventura op een "schoone wooninge", nl. de latere "Landzigt", een pachthoeve aan de Broekseweg 2a-4. Hij voerde als eerste van zijn geslacht de naam Kranenburg of Cranenburgh.
o    Testeerde alleen 15.12.1669. Bij de 200e penning in 1667 worden hij en Geertrui's kinderen aangeslagen voor tesamen 6000 gld of ponden(34). In het kohier van de 200e penning van 1668, worden de kinderen Truyggie Jacobs Esseboom en Meeuwes Dircxs, wonende besuyden den Langendam, aangeslagen voor 30 gld (dus een vermogen van 6000 gld). Truyg is dan dood en de boedel merkwaardigerwijze insolvent. Ondanks aanvankelijke materiele voorspoed liet Meeuwis dus een insolvente boedel na, waardoor zijn enige zoon Dirck een nieuwe start moest maken.

Huwde rond 1648 in Strijen met:

1657    Geertruid Jacobsdr. ESSEBOOM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG9, II.1), (OVG16. II)
Geboren in 1606, in Strijen.
Overleden in 1665 in Strijen.

Zij kregen een zoon:

    Dirk Meeuwisz. CRANENBURGH; zie 828

 

Boer

1658    Willem Jans BOSMAN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG16. III)
Geboren in 1639 in Klaaswaal.
Overleden in 1662.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Klaaswaal.
Noot:
o    Testeerde met zijn vrouw 24.01.1661 te Strijen. Zijn ouders zijn in de wijde omtrek onvindbaar, wellicht uit een andere streek of een ander land.

Huwde met rond 1654 met :

1659   Neeltje Corsdr. SPRUIJT,

Zie ook 1611
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG16. III)
Geboren in 1620,  in Strijen.
Overleden na 1683.

Huwelijken:
1ste Huwelijk Zie ook onder 1610
Zij kregen twee  kinderen, waaronder:
    Swaentje Hermansdr. POLDERMAN; Zie 805
2e Huwelijk voor 14.08.1652 met Andries Pietersz. Munter, geboren in 1617 in Charlois?, overleden voor 1654
Zij kregen een dochter.
4e Huwelijk rond 1664 met Cornelis Reijniersz. Vos
Gecommiteerd ambachtsheer van Cromstrijen, dijkgraaf.
5e Huwelijk op huwelijkse voorwaarden op 03.06.1679 in Strijen met Cornelis Gijsbertsz Esseboom, geboren rond 1610 in Cillaarshoek, overleden tussen 14.06 en 31.12.1679.
1653-1655: Armenmeester in Maasdam.
Wonende St. Anthoniepolder 1656, bij sluis van Oud Bonaventura 1661 en in Nieuw Bonaventura 1677 (Bron: PXII)
Noot:
o    Zie: Genealogische Bijdragen Leiden e.o. jg. 9, nr. 1, jan. 1994: P. W. C. van Kessel: "Blauwbaard of Vamp?" over de 5 huwelijken van Neeltgen Spruijt.

Met Willem Jans BOSMAN kreeg zij een dochter:

    Aletta Willemsdr. BOSMAN; zie 829

 

Boer

1660    Jan Dammasz. OUDECLEM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG22, IIb)
Overleden op 25.10.1698 in Strijeb.
Beroep:  
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Strijen.

Huwde voor 1660 met:

1661    Aeltje Cornelisdr. ESSEBOOM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG22, IIb)
Geboren rond november 1637.
Overleden op 05.02.1692

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

   Symen Jans OUDECLEM; zie 830

 

Boer Dijkgraaf Ouderling Schepen Vierschaar

1662.    Bastiaan Cornelisz. BOER,

zie ook 544

Ref.nr.31.05.2014.GW (OVG5)IIIc.4, (OVG13, Vd.3)
Geboren rond 1633.  
Overleden 28.12.1712 in Strijen
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Strijen
Functie:
•    Tussen 1669 en 1700, Schepen
(8) in Strijen.
•    1681 en 1682, Dijkgraaf(21) van de Nieuw Noordkavel van de Brouck.
•    1678, 1681 en 1682, Dijkgraaf
(21)van de Zuidkavel van de Brouck.
•    1690, Dijkgraaf
(21)van het Kooiland.
•    1669 en 1692, Lid Hoge Vierschaar(40) in Strijen.
•    1682, Ouderling
(7) in Strijen
Noot:
o    Boerde op de hofstede “Leeuwensteyn”in Nieuw Bonaventura.


Huwelijken:
    1ste Huwelijk tussen 12.10.1657 en 1660 met Adriaentje Isaacsdr.Stelboer (OVG5)IIIc.4 , geboren in  1636 in Willemstad, overleden voor 1675.
Zij kregen drie kinderen.

Huwde in 1675 in Dordrecht met:

1663.    Lijntje Asriaensdr. MEERENBURGH,

Zie ook 545

Ref.nr.31.05.2014.GW (OVG5)IIIc.4, (OVG13, Vd.3)
Geboren voor 1657.                  
Overleden op 20.05.1719  in Strijen.

Met Bastiaan Cornelisz. BOER kreeg zij vijf kinderen, waaronder:

    Cornelis Bastiaansz. BOER; Zie 272
    Aaltje Bastiaansz. BOER; zie 831

 

1728    Bastiaen Simons in ‘t VELD,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1587 in Barendrecht .
Overleden in 1657, in Heinenoord.

Huwde op 06.10.1619 in Heinenoord met:

1729    Lisbeth Adraensdr. HORDIJK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1592, in Barendrecht.
Overleden in 1662 in Heinenoord.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder;

    Jan Bastiaans in ’t VELT; zie 864

 

Boer Heemraad Schepen

1730    Aart Cornelis van der KEST,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1606 in Maasdam.
Overleden in 1680.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Maasdam.
Functie:
•    1674, Schepen
(8) in Maasdam.
•    1674, Heemraad
(3) in Maasdam.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 13.11.1644 in Ridderkerk, met Aechien Ariensdr., overleden na 02.09.1679.

Huwde in 1629, in Mijnsheerenland met:

1731    Willemtge Dirks van PROOIJEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1602, in Westmaas.
Overleden voor 06.08.1644.

Met Aart Cornelis van der KEST kreeg zij  4 kinderen, waaronder;

    Bastiaentien Aerts van der Kest; zie 865
    Jannigje Aerts van der Kest; zie 875

 

Smid

1732   Jan Bastiaansz van DAM,

Zie ook 868
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1615 in Numansdorp.          
Overleden op 29.03.1666 in Numansdorp.
Beroep:
•    Smid op Middelsluis  (Cromstrijen).


Huwelijken:
1ste Huwelijk met Mariken Gerritsdr., geboren rond 1620
3e Huwelijk op 12.05.1641 in Oud-Beijerland met Maartje Willems..
4e Huwelijk met Neeltje Huijberts Kouwenoord, geboren in 1620, in Numansdorp. Overleden in 1648.
Zij kregen drie zonen:
    Pieter Jansz. van DAM; zie 434
    Cornelis Jansz. van DAM; zie 680

Huwde op 02.09.1640 in Oud-Beijerland met:

1733    Jannetje Cornelis NIEUWENBOER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden in 1640.

Met Jan Bastiaansz van DAM kreeg zij een zoon;

    Bastiaan Jans van DAM; zie 866


1736    Bastiaan Jansz. van DAM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.5.I)
Geboren in 1585 in Oud-Beijerland.

Huwde met:

1737.    NN

Ref.nr.06.06.2014.GW (GHW2.5.I)

Zij kregen een zoon;

    Jan Bastiaansz van DAM; zie 868



1738    Huijbert Jaspersz. COUWENOORD,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1575 in 'S Gravendeel.

Huwde met:

1739.    NN

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een dochter;

    Neeltje Huiberts KOUWENOORD; zie 869

1748    Fop Cornelisse CONINGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1633.
Overleden in 1693.

Huwde op 27.04.1635 in Oud-Beijerland met:

1749    Ariaantje ARIENSDR,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon;

    Arij Foppen CONINGH; zie 874


1750    Aart Cornelis van der KEST,

Zie ook 1730
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1606 in Maasdam.
Overleden in 1680.

Huwde in 1629, in Mijnsheerenland met:

1751    Willemtge Dirks van PROOIJEN,

Zie ook 1731
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1602, in Westmaas.
Overleden voor 06.08.1644.

Met Aart Cornelis van der KEST kreeg zij  4 kinderen, waaronder;

    Bastiaentien Aerts van der Kest; zie 865
    Jannigje Aerts van der Kest; zie 875

 

1752    Willem Cornelis KUIJPER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 28.10.1597 in Geervliet

Huwde met:

1753    NN,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon.;

    Cornelis Willemse KUIJPER; zie 876

 

1756    Hendrik Joosten VERRIJP,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1607, in Cillaarshoek.
Overleden in 1637, in Cillaaarshoek.

Huwde met:

1757    Maritge Lenertsdr. Van DRIEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 16.01.1605 in Rijsoord.
Overleden op 05.06.1658 in Puttershoek.

Zij kregen twee zonen zonen; waaronder:

    Jan Hendriks VERRIJP; zie 878


1758    Giberts Ariens TIMMERMAN (van de POLDER),

Ref.nr.06.06.2014.GW

Huwde met:

1759    Barber ARIENSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen twee kinderen, waaronder;

    Neeltje Gijsberts TIMMERMAN (van de POLDER); zie 879

 

Boer Heemraad

1760    Arie Ariens REIJERKERK (de JONGE),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1625, in Mijnsheerenland.
Overleden voor 1712,  in Mijnsheerenland.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Mijnsheerenland.
Functie:  
•    Heemraaad
(3) in Mijnsheerenland.

Huwde in 1658 met:

1761    Maaike Meeuwis HOFMAN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1637, in Mijnsheerenland.
Overleden in 1691, in Mijnsheerenland.

Huwelijken:
2e Huwelijk voor 1672 met Cornelis Jacob van der Kes (Kest ook Verkes), overleden voor 1672.
3e Huwelijk op 20.08.1672 met Arie Pieterse Kruithof, geboren 26.06.1650 in Puttershoek, overleden 15.11.1722, Zie 302
Zij kregen drie kinderen.

Met Arie Ariens REIJERKERK (de JONGE) kreeg zij  dertien kinderen, waaronder;

    Maarten Ariensz. REIJERKERK; zie 880


1762    Cornelis Wijngaarden de GEUS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1650, in Maasdam.
Overleden op 04.06.1687 in Maasdam.

Huwde op 23.05.1677 in Maasdam met:

1763    Maria Kommerse BLOK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1650, in Maasdam,
Overleden op 16.01.1680 in Maasdam.

Zij kregen een dochter;

    Catholijntje Wijngaarden de GEUS; zie 881

 

Boer

1764    Gijsbrecht Teunis van ARKEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in1630, in Maasdam.
Overleden op 17.05.1707
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Maasdam.
Noot:
o    22.12.1661, Lidmaat in Maasdam.
o    1675, Lidmaat in Sint Anthoniepolder.


Huwelijken:
1e Huwelijk 08.10.1690 in Sint Anthoniepolder, Maieke Jans van Besoyen, overleden in 1693
Zij kregen vier kinderen.
2e Huwelijk op 12.07.1693 in Sint Anthoniepolder, met Steijntje Heijndricks Castelleijn. geboren in 1633, overleden in 1698.

Huwde in 1653, in Maasdam met:

1765    Sijtgie Cornelis BESTEBREUR,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1633, in Maasdam
Overleden in 1690, in Maasdam.
Noot:  
o    16.04.1661, Lidmaat in Maasdam.

Met Gijsbrecht Teunis van ARKEL kreeg zij  zeven kinderen, waaronder;

    Cornelis Gijsberts van Arkel; zie 882

 

Boer Kerkmeester

1766    Cornelis Leendertsz. Van ES (de SNOO),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1635, in Hendrik Ido Ambacht.
Overleden tussen 1681 en 09.02.1687, in ’s Gravendeel.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in ‘s Gravendeel.
Functie:  
•    1681,1682 Kerkmeester(41) in ‘s Gravendeel.

Noot:
o    1661, Wonende in Kleine Lindt.
o    26.06.1664, Lidmaat  in ’s Gravendeel
o    Pachtboer in de polder Nieuw-Bonaventura onder 's-Gravendeel op de hofstede van heer Paulus van Helmondt.
o    Schoot op 10.01.1668 zijn vrouw Maaike Pieters met zijn "roer" in het dijbeen, zij overleed dientengevolge 3 dagen later.
o    Strijen, hoge vierschaar 29.01.1668, schouwing chirurgijn 13.01.1668: Maaijke Pieters de Jong, vrouw van Cornelis Leenderts van Es, wonende op de Hofstee van Paulus van Hellemont in Nieuw Bonaventura. Schotwond. Cornelis Leenderts wilde nieuwe steen op roer zetten (Wond in dij, waaraan zij overlijdt). Veroordeeld tot f. 150,-- boete.


Huwelijken:
    2e Huwelijk, met Neeltje Cornelisdr. Sneuckelaer geboren in 1647 in Maasdam, overleden in 1693 in ’s Gravendeel.
Zij kregen vier kinderen.
Noot:
o    Testament gemaakt op 27.06.1693.
o    ‘s Gravendeel, 23.08.1694: Boedelscheiding door Hendrick Arijens Huijser, wedr. van Neeltje Cornelisse Sneukelaer.
o    Leendert Cornelisse Sneukelaer en Willem Bastiaen Polderdijk zijn voogd over de vier minderjarige voorkinderen van Neeltje uit haar (1e) huw. met Cornelis Leenderts van Es, m.n. Cornelis, Annigje, Jacob en Maria van Es. en over het minderjarige kind Arijen Hendrikse Huijser. Zij trouwde (2) te Maasdam 02.03.1687 Hendrick Arijens Huijser.

Huwde op 10.04.1661, in Kijfhoek met:

1767    Maaijcke Pietersdr. ‘t JONG,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 25.03.1640  in Kleine Lindt,
Overleden op 13.01.1668 in ‘s Gravendeel.

Met Cornelis Leendertsz. Van ES (de SNOO) kreeg zij  twee kinderen, waaronder;

    Pieternella Cornelis van ESCH; zie 883

 

Schoenmaker Schepen

1768    Claesz Jansz. SCHELLING,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1625, in Westmaas.
Overleden in 1673 in Westmaas.
Beroep:  
•    Schoenmaker in Westmaas.

Functie:  
•    Schepen
(8) in Westmaas.
Noot:
o    1628, belijdenis in Westmaas.


Huwelijken:
    1ste Huwelijk op 27.10.1649 in Westmaas, met Sijgje Pauwels Spruyt, geboren rond 1629 in Westmaas, overleden voor 18.04.1665 in Westmaas.
Zij kregen zes kinderen.

Huwde op 18.04.1665 in Westmaas met:

1769    Ariaentje Ariens de ZEEUW,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1631, in Rijsoord,
Noot:  
o    Doopgetuigen waren Arien AERDTZ en Roockien ARIENS. Woonde te Westmaas(1665).

Met Claaesz Jansz. SCHELLING kreeg zij  vier kinderen, waaronder;

    Arien Claesz SCHELLING; zie 884



1770    Pieter Rochus GROENEWEG,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, II(X))
Geboren in 1640, in Maasdam.
Overleden in 1681, in Numansdorp.

Huwde op 11.05.1664 in Maasdam met:

1771    Annigje Heijmansdr. CAPITEIJN,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, II(X))
Geboren in 1638, in Maasdam.
Overleden voor 1684.

Zij kregen twee kinderen, waaronder;

    Barbara Pietersdr. GROENEWEG; zie 885

 

Boer

1774    Bastijaan Bastiaans van ES (NES),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG20, Vd.2)
Geboren rond 1643, in Barendrecht(West).
Overleden op 14.08.1678.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Cromstrijen.
Noot:
o    In een ongedateerd kohier uit de jaren 1670 is hij genoemd onder de landgebruikers in de polders Oud-, Nieuw- en Klein-Cromstrijen. (ARA RA Cromstrijen inv.nr. 64, akte 1670)
o    Met zijn vrouw maakte hij in eigen huis op 9 Apr 1677 voor de notaris van Klaaswaal een testament op de langstlevende, die in het bezit van de boedel zou blijven. De boedel bestond o.a. uit een huis, landerijen, "gedorsen en ongedorsen", paarden, beesten, wagens, ploegen, bouw- en melkgereedschappen, etc. De langstlevende diende de schulden in de boedel te voldoen, hun kind of kindren op te voeden en hen bij momndigheid f.2,10,- uit te reiken. Hij ondertekende de akte, zijn vrouw plaatste haar merkje. (ARA NA Klaaswaal, inv.nr. 5089)

Huwde op 20.05.1668 in Barendrecht Nederland met:

1775    Neeltje Maartensdr. BARENDREGT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG20, Vd.2)
Geboren rond 1648  in Barendrecht.
Overleden op 20.06.1718.

Zij kregen vier dochters, waaronder;

    Lijntje Bastiaansdr. van der ES; zie 887


1776    Dirk Cornelis WEEDA,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1640, in Mijnsheerenland.
Overleden

Huwde in 1665, in Mijnsheerenland met:

1777    Maeyken Ariens ONDERDIJK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1645, in Mijnsheerenland

Zij kregen acht kinderen, waaronder;

    Cornelis Dirksz. WEEDA; zie 888


1778    Mattheeuws Corsz. FLUYTVOGEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1645

Huwde op 22.10.1510 in Barendrecht Nederland met:

1779    Geertje Carelsdr. SAMUELS.,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 25.03.1640

Zij kregen twee dochters;

    Niesje Teeuwis FLUYTVOGEL; zie 889

 

1784    Dirk Isaackse KREEK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden op 12.12.1696 in ‘s Gravendeel.

Huwde met:

1785    Arientje PIETERS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden op 10.12.1696 in ‘s Gravendeel.

Zij kregen twee zonen, waaronder;

    Cornelis Dirckse KREEK; zie 892



1786    Hendrick Pietrersz. de BOER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1654, in Mookhoek
Overleden op 08.01.1704 in ‘s Gravendeel.

Huwde op 22.10.1510 in Barendrecht Nederland met:

1787    Annetje Pietersdr. KONINGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden op 22.08.1733 in ‘s Gravendeel.

Zij kregen vier kinderen, waaronder;

    Pieternel Hendriksdr. BOER; zie 893


1788    Hendrik Aryens SMAAL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1640, in Numansdorp.
Overleden in 1674 in ‘s Gravendeel.
Noot:
o    Woont in 1670 aan de Buitensluis te Numansdorp, woont in 1673 te 's-Gravendeel.
o    Verdere afkomst onbekend. Hendrik wordt niet te 's-Gravendeel begraven, is wellicht bij één van zijn kinderen gaan wonen.

Huwde met:

1789    Mayke Floren BASTIAANSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1640,

Zij kregen vijf kinderen, waaronder:

    Bastiaan Hendriksz. SMAAL; zie 894


1790    Pieter Teunisz. MEIJDAM,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1654 in ’s Gravendeel.
Overleden op 28.04.1703 in ’s Gravendeel..

Huwde op 22.10.1510 in Barendrecht Nederland met:

1791    Wijntje Pieters VERMEULEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1658, in ’s Gravendeel.
Overleden in ’s Gravendeel.

Zij kregen drie dochters, waaronder;

    Lijntje Pieters MEIJDAM; zie 895


1796    Nicolaus POTTAER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1611 in Dordrecht.

Huwde met:

1797    Cataleyntje MICHIEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1615,

Zij kregen een zoon;

    Pieter POTTAER; zie 898


1800    Meerten Pietersz. VLIEGENHART,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1604 in Rijsoord.
Overleden op in 1675.

Huwde op 28.10.1629 in Heerjansdam met:

1801    Joosje ARIENSDR,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1605, in Heerjansdam.

Zij kregen twee vier kinderen, waaronder;

    Arij Maartensz. VLIEGENHART; zie 900

 

1808    Jacob VALCEK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in1640

Huwde met:

1809    NN,.

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen een zoon;

    Robbert Jacobse VALK; zie 904

 

Boer

1832    Jacob Heijmans CAPITEIJN,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, III(IX)), (DNL12, II.3)
Geboren in 1629, in Maasdam.
Overleden op 04.08.1695 in Maasdam.
Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Nieuw Bonaventura.
Noot:  
o    1651, wonende in het dorp Strijen.
o    Ca 1658,  wonende bij de sluis van Nieuw-Bonaventura nabij de steenplaats onder Strijen.
o    1658, wonende Maasdam.
o    Doopgetuige bij Pieter Jacobs KOPPEN op 19 Mei 1669 te Maasdam.

Huwelijken:
  2e Huwelijk tussen 1664 en 1665 in Dordrecht, met Pietertje Pieters, geboren rond 1629 in Puttershoek, overleden voor 13.05.1668.
  3e Huwelijk op 15.05.1668 in Dordrecht, met Neeltje Heijndricksd. Casteleijn,  geboren in 1633 in Maasdam, overleden 24.10.1709 in Maasdam.
Zij kregen acht kinderen.

Huwde in 1654, in Maasdam met:

1833    Lijntje Isaks van der STICHEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, III(IX)), (DNL12, II.3)
Geboren rond 1634, in ’s Gravendeel.
Overleden tussen 21.03 en 17.05.1664 in Maasdam.

Zij kregen vier kinderen, waaronder;

    Aart Jacobs CAPITEIJN; zie 916



1834    Leendert Jacobs VERMAES,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, IV(VIII)), (DNL12, II.3)
Geboren 11.03,1612 , in Maasdam.
Overleden 1704 in Sint Anthoniepolder.

Huwde met:

1835    Neeltje Simons SMITS,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW1, IV(VIII)), (DNL12, II.3)

Zij kregen een dochter;

    Wijvertje Leenderttsdr. VERMAES; zie 917

 

Boer Schepen

 

1840    Pieter Cornelis TROUW,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW3. II(IX))
Geboren rond 1593, in Piershil.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Piershil.
Functie:  
•    Schepen
(8)

Huwde op 06.05.1618 in Piershil Nederland met:

1841    Aeriaentje Rogiersdr. Van der STRAATEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW ((GHW3. II(IX))
Geboren rond 1598, in Piershil.

Zij kregen twee zonen, waaronder;

    Herbert Pieters TROUW; zie 920

 

Schepen

1842    Leendert Leendersen SPUIDIJK (de OUDEN),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 115,433), ((GHW3. III(VIII))
Geboren rond 1605 in Nieuw-Beijerland.
Overleden in 1685.
Functie:  
•    Schepen
(8) .

Huwde rond 1635 met:

1843    Maria Pieters ROOBOL,

Ref.nr.06.06.2014.GW  (OVG2, 115,433), ((GHW3. III(VIII))
Geboren rond 1610, in Nieuw-Beijerland.
Overleden tussen 1674 en 23.06.1680.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder;

    Maria Leenderts SPUIJDIJK; zie 921

 

Boer Diaken Ouderling

1844    Willem Jansz. de WINTER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1632, in Westmaas.
Overleden in 1714, in Westmaas.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Westmaas.
Functie:  
•    Diaken(6) in Westmaas.
•    Ouderling
(7) in Westmaas.
Noot:
o    Hij vertrok met attestatie van 2 Okt 1667 van Mijnsheerenland naar Westmaas, met huisvrouw en dienstmeid.
o    In Mijnsheerenland stond hij vermeld als eigenaar van een huis met twee haardsteden.
o    In Westmaas was hij eigenaar van 8 morgen en 50 roeden land, terwijl hij nog 21 morgen(14) pachtte.

Huwde rond 1658, in Mijnsheerenland met:

1845    Neeltje Teunes KRUITHOF,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1636, in Heinenoord.
Gedoopt op 24.03.1636 in Heinenoord.
Overleden na 01.10.1715 in Westmaas Nederland.

Zij kregen tien kinderen, waaronder;

    Teunis Willems de WINTER; zie 922

 

Boer

1846    Jan Jacobs CONIJNENDIJCK,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 20.02.1630 in Spijkenisse.
Overleden op 17.12.1709 in Oud-Beijerland.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Goudswaard.
Noot:  
o    1660, Wonende in Goudswaard 1660.
o    1663, Eigenaar van een huis op de Middelsluis onder Numansdorp.
o    1669, Wonende te Nieuw-Beijerland.
o    1691, Wonende in Oud-Beijerland.


Huwelijken:
2e Huwelijk rond 1668 met Leentje Heijndricks.
3e Huwelijk op 24.06.1708 in Oud-Beijerland met Theuntje Joosten Verrijp, geboren 1691.

Huwde op 31.10.1660 in Goudswaard met:

1847    Maeijke Arijens de BONT (REIJERKERK),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1638, in Numansdorp.
Overleden 15.10.1699 in Oud-Beijerland.

Zij kregen drie kinderen, waaronder;

    Annetje Jans KONIJNENDIJK; zie 923


1848    Abraham Janse SCHUDDEBEURS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1640,  in Simonshaven.
Overleden voor 1689, in Hekelingen.

Huwde op 11.05.1659 in Hekelingen met:

1849    Rookje Jansdr. BACKER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1640, in Hekelingen.
Overleden na 1717.

Zij kregen tien kinderen, waaronder;

    Jan Abramse SCHUDDEBEURS; zie 924


1850    Willem Jansz. BLEIJENBURG,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Huwde met:

1851    Jannetje Arends van der HOEVE,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1640, in Zuidland.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Maartje Willems BLEIJENBURG; zie 925

 

Boer Heemraad

1856    Jan Pieters VISSCHER,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG31, II),(DNL7, I.6)
Geboren in 1584.
Overleden in 1624, in Groote Lindt.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Groote Lindt.
Functie:
•    Heemraad
(3) in Groote Lindt.

Huwde met:

1857    Neeltje JACOBSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG31, II), (DNL7, I.6)
Geboren in 1597, in Oudelands Ambacht.
Overleden in 1667, in Groote Lindt.

Huwelijken:
2e Huwelijk rond 1624 met Pieter Ariens Jiskoot (OVG31, II) , geboren rond 1600 in Kijfhoek, overleden voor 14.12.1652.

Met Jan Pieters Visscher kregen twee zonen, waaronder;

    Jacob Jansz. VISSER; zie 928


1858.    Wouter Gerritsz van GAMEREN (HOGERWERFF),

Zie ook 1158
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG31, IIIb), (DNL7, I.6)
Geboren in 1595, in Ridderkerk.               
Overleden in 1669 in Kijfhoek.

Huwde op 09.09.1618 in Lekkerkerk met:

1859.    Neeltgen Ariens JISKOOT,

Zie ook 1159
Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL7, I.6)
Geboren in 1600, in Barendrecht (Oost).           
Overleden op 27.02.1624 in Kijfhoek.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Janneke Woutersdr. HOOGHWERFF (GAMEREN);         zie 929
    Ariaantje Woutersdr. HOOGHWERFF; zie 579
    Reijnsborgh Wouters HOOGHWERFF; zie 959



1862    Claes Hermans SCHUIJER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden in 1666, in Charlois (Rotterdam).
Begraven op 30.01.1666 in Charlois (Rotterdam).

Huwde met:

1863    Maertie Dingemans BOEL,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Overleden voor 30.10.1664.

Zij kregen drie kinderen, waaronder;

    Aaltje Claesdr. Schuijer; zie 931

 

Boer Heemraad Schepen

1868    Maarten Bastiaensz. de REGT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163,252), (DNL6, II)

Kreekenstein
Kreekenstein

Geboren rond 1578, in Oud-Beijerland.
Overleden tussen 1637 en 1638 in Oud-Beijerland.
Beroep:  
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.
Functie:  
•    1612-1622, Schepen
(8) in Oud-Beijerland.
•    1607-1632, Heemraad
(3) in Oud-Beijerland.
Noot:
o    Hij was eigenaar van 82 mergen(14) in de Oud-Beijerlandse polder.Kerk Oud-Beijerland
o    Heeft een zerk in de kerk.


Huwelijken:
1ste Huwelijk op 02.04.1603 in Oud-Beijerland met Geertrui Cornelisdr. Moerkercken, geboren rond 1580,overleden voor 1614 in Oud-Beijerland.
Zij kregen vijf kinderen.
Noot:
o    Bij haar tweede huwelijk met Maarten Bastiaaensz. bracht zij mee onder andere een hofstee met 34m land, Kreekenstein te Oud-Beijerland, nog steeds gelegen aan het oosteinde van de 1ste Kruisweg

Huwde in 1614 in Strijen met:

1869    Aagje Adriaensdr. HOGENDIJK,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163,252), (DNL6, II)
Geboren rond 1585, in Oud-Beijerland.
Overleden tussen 1641 en 24.03.1650 in Strijen of Oud-Beijerland.

Met Maarten Bastiaensz. De REGT kreeg zij  zes kinderen, waaronder;

    Geertruijd Maartensdr. de REGT; zie 1153
    Cornelis Maartensz. De REGT; zie 934



1870   Cornelis Pietersz. Van der SCHOOR,

Zie ook 1614
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.25)
Geboren in 1603, in Numansdorp.
Overleden op 28.11.1672 in Westmaas.

Huwde met:

1871    Geertruid Classe van STRIJEN,

Zie ook 1615
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 163.25)
Geboren op 31.05.1601  in Westmaas.
Overleden op 21.01.1662 in Westmaas.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder;

    Neeltje Cornelisse van der SCHOOR; zie 935
    Aaltje Cornelisse van der SCHOOR; zie 807

 

Boer

1888    Jacob Willems ROSMOLEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL11, III)
Geboren rond 1575.
Overleden tussen 24.05.1637 en 01.11.1637.
Beroep:
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Oud-Beijerland.

Huwde rond 1600 met:

1889    Neeltge JACOBSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW

Zij kregen vier kinderen, waaronder;

    Willem Jacobsz. ROSMOLEN; zie 944


1902    Cornelis Willems BIEMONT (BEAUMONT),

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG12, IIc.4)
Geboren in 1601.
Overleden in 1683, in De Lier.

Huwde in 1628 met:

1903    Neeltje Philipse RODENBURGH,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG12, IIc.4)
Geboren rond 1605, in De Lier.
Overleden in 1677, in De Lier.

Zij kregen drie kinderen, waaronder;

    Maria BIEMONT (BEAUMONT); zie 951


1908    Claes Gabriels BRAAT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG33, II)
Geboren voor 1620, in Hekelingen.
Overleden voor 09.11.1659 in Hekelingen.

Huwelijken:
1ste Huwelijk voor 1639 met Neeltje Hendricx, geboren voor 1622.overleden voor 1655.
Zij kregen vier kinderen.

Huwde voor 1655 met:

1909    Catalijntje Jacquesdr. VERHULP,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1635, in Putten (Voorne Putten).
Overleden na 26.03.1683 in Zuidland.

Met Claes Gabriels BRAAT kreeg zij  vier kinderen, waaronder;

    Gabriel Claesz. BRAAT; zie 954


1910    Jan Goverts SCHUDDEBEURS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1600, in Simonshaven.
Overleden voor 29.06.1658.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met NN.
Zij kregen een zoon.

Huwde op 02.11.1636 in Simonshaven met:

1911    Trijntje Cornelis LANDMETER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1618, in Heenvliet.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 29.06.1658 in Simonshaven met Jacob Claesz. Goudswaard.
Zij kregen een zoon.

Met Jan Goverts SCHUDDEBEURS kreeg zij vier kinderen, waaronder;

    Jannechje Jans SCHUDDEBEURS; zie 955
    Abraham Janse SCHUDDEBEURS; zie 1848


1912    Jacques Mattheus VERHULP,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1610.
Overleden in 1672, in Hekelingen.

Huwde op 07.04.1630 in Oud-Beijerland met:

1913    Lideweij Cornelis SCHAEPSBOER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voOr 1610, in Oud-Beijerland
Overleden op 10.08.1669 in Hekelingen.

Zij kregen vijf kinderen, waaronder;

    Anthonie Jaques VERHULP; zie 956
    Catalijntje Jacquesdr. VERHULP; zie 1909


1914    Jan Goverts SCHUDDEBEURS,

Zie ook 1910
Ref.nr.06.06.2014.GW

Geboren rond 1600, in Simonshaven.
Overleden voor 29.06.1658.

Huwelijken:
1ste Huwelijk met NN.
Zij kregen een zoon.

Huwde op 02.11.1636 in Simonshaven met:

1915    Trijntje Cornelis LANDMETER,

Zie ook 1911
Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1618, in Heenvliet.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 29.06.1658 in Simonshaven met Jacob Claesz. Goudswaard.
Zij kregen een zoon.

Met Jan Goverts SCHUDDEBEURS kreeg zij vier kinderen, waaronder;

    Jannechje Jans SCHUDDEBEURS; zie 955
    Abraham Janse SCHUDDEBEURS; zie 1848


1916.   Cornelis Adriaansz BOENDER (HOUCXEWEGH),

Zie ook 770
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG4, I), (GHW2.15.I), (GHW2.16,III)
Geboren in 1605, in Zuid-Beijerland.               
Overleden op 17.02.1658 in Numansdorp.

Beroep:
•    Landbouwer (Bouwman)
(4) in Numansdorp.
•    Timmerman in Numansdorp

Functie:
•    1630-1658, Schepen
(8), Numansdorp.
•    Armenmeester(10) in Numansdorp.
•    1645-1657, Heemraad(3) in Cromstrijen
•    1641-1647, Ouderling
(7) in Klaaswaal
•    1650, Een van de drie eerste kerkmeesters(5) van Cromstrijen

Noot:
o    Landbouwer (bouwman) op de hoeve "Dijkzicht" aan de westzijde van de Middelsluisedijk te Numansdorp.
o    Hij woonde aan de Groot Cromstrijensedijck en schonk in 1647 20 pond 'tot opbouwinge van de kerck te Claeswael'.
o    De kerkmeester ontvangt van hem f 8.0.0 voor de tegels van een graf 'daer vooren hij hetselve graff mach behouden sonder datter ijemandt anders buijten sijn consent in begraven mach worden mits dat hij telcken alser een in begraven wordt de gerechticheijt van de kerck betalen moet op welke conditie de nae volgende graven mede uijtgegeven sijn' (volgt een reeks namen). Tevens betaalde hij 30 stuivers 'aen de kerckmeester voor 't recht van een graf daer zijn kind in de kerck begraven leyt. Welk kind is niet bekend
o    Cornelis Ariensz. en Claus Ariens hebben tijdens de 'hooge vloedt' onder andere 'met paert en wagen missie (mest) en stroo aan de dijck gebracht tot keering van den overval als met de lijve te helpen mits (omdat) aan Jan Pieters en Clauris Ariens haer heijnen (heiningen( bij de helpers zijn afgebroken en aan de dijck in de gaters geslagen. Comt f 64.10.0.
o    In 1637 staat op de lijst met de namen van 'luijden die voor Breda gepeuijniert hadden, in 1637' achter de naam Cornelis Adriaansz. geen bedrag vermeld.
o    In 1638 komt de deurwaarder bij hem f 2.10.0 innen 'zijnde 't peuijniersgelt'(38) dat hij voor zijn knecht, die 'nu tot Luchtenburgh woont' en die ook op de bovengenoemde lijst staat, moest betalen.
o    In 1650 ontvangt hij f 36.0.0 wegens 18 dagen vaceren ' ter saeke hij het dichts bij de nieuw gemaakte sluijs woonde en nog f 6.0.0 wegens extra vaceren.
o    De polder Cromstrijen laat hij nog weten 'dat de rendant (rentmeester) heeft op 29 juni 1757 op interesse jegens vijff vant hondert (5%) gelicht van Corn.Adr.Boender die thijen (tien) maanden enige dagen op intrest gelopen hebben omme daerna te betalen de materialen voor vier polders 45 pond.
o    Zijn kinderen betalen op 24 augustus 1659 f 6.0.0. voor het graf van hun moeder zaliger.
o    Met Pasen 5 Apr 1654 lidmaat te Klaaswaal

Huwde met:

1917.   Leendertgen Anthonis van de KOOIJ (LUCHTENBURGH),

Zie ook 771
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG4, I), (GHW2.15.I), (GHW2.16,III)
Geboren in 1605, in Westmaas.           
Overleden op 16.06.1669 in Numansdorp.

Zij kregen elf kinderen, waaronder:

Machteld Cornelisd. BOENDER; Zie 385
Pieter Cornelisz. BOENDER; Zie 796
Ary Cornelisz. BOENDER; Zie 958
Grietje Cornelisse. BOENDER; zie 1301
Neeltje Cornelisse. BOENDER; Zie 2667

 

1918.    Wouter Gerritsz van GAMEREN (HOGERWERFF),

Zie ook 1158
Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG31, IIIb), (DNL7, I), (OVG15, I.5)
Geboren in 1595, in Ridderkerk.               
Overleden in 1669 in Kijfhoek.

Huwde op 09.09.1618 in Lekkerkerk met:

1919.    Neeltgen Ariens JISKOOT,

Zie ook 1159
Ref.nr.06.06.2014.GW (DNL7, I), (OVG15, I.5)
Geboren in 1600, in Barendrecht (Oost).           
Overleden op 27.02.1624 in Kijfhoek.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder:

    Janneke Woutersdr. HOOGHWERFF (GAMEREN);         zie 929
    Ariaantje Woutersdr. HOOGHWERFF; zie 579
    Reijnsborgh Wouters HOOGHWERFF; zie 959

 

1952    Anthonus Aertsz van BOCHOVEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1600, in Oud-Beijerland(Zinkweg).
Overleden in 1663, in Nieuw-Beijerland.

Huwde met:

1953    Heijltje PIETERSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1605, in Puttershoek.
Overleden op 05.01.1686.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Aart Anthonisz. van BOCHOVEN (CAPPETEIJN); zie 976

 

Timmerman

1954    Salomon Ariensz. CLOUW(SAARLOOS),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1600, in Carnisse.
Overleden in 1658, in Smitshoek/Charlois
Beroep:
•    Timmerman

Noot:  
o    Koopt huis van Jan Stoffels Groote in 1631.

Huwde rond 1630, in Heerjansdam/Smitshoek met:

1955    Joosje AERTSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1630, in Heerjansdam.
Overleden na 22.06.1679 in Charlois.

Zij kregen zeven kinderen, waaronder;

    Lena Salomonsdr Ariensz. SAARLOOS (LAGENDIJK); zie 977


1956    Jacob Jacobs VEERMAN (VERMAAS),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1600 in Nieuw-Beijerland.
Overleden na 27.12.1647 in Nieuw-Beijerland.

Huwde rond 1625, in Nieuw-Beijerland met:

1957    Magdalena Dirksdr. BUYENS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1600 in Nieuw-Beijerland.
Overleden na 27.12.1647 in Nieuw-Beijerland.
Zij kregen drie kinderen, waaronder;
    Dirk Jacobsz. VERMAAS(VEERMAN); zie 978
    Maertje Jacobs. VERMAAS; zie 1973

 

Biersteker Schipper

1960    Adriaen Philipse VERMAAT,

Kareldegrote.nl (afstammeling van Karel de Grote, reeks 128)

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren op 04.12.1619 in Spijkenisse.
Overleden in 1679.
Beroep:  
•    Biersteker(25) in Spijkenisse.
•    Marktschipper(39) in Spijkenisse.


Huwelijken:
1ste Huwelijk in 1645, met Geertien Ariens Hellon, geboren in 1619 overleden voor 1658.

Huwde voor 1658 met:

1961    Pleuntje LEENDERSDR.,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren voor 1641

Met Adriaen Philipse VERMAAT kreeg zij  10 kinderen, waaronder;

    Philip Adriaanse VERMAAT; zie 980

 

Boer Heemraad Schepen

1964.    Cornelis Janse van ‘t HOF,

Zie ook 1308

Ref.nr.23.02.2011.GW (OVG2, 122.227.2)
Geboren in 1636, in Nieuw-Beijerland.               
Overleden op 22.05.1689 in Nieuw-Beijerland.
Beroep:
•    Landbouwer
(4) in Nieuw-Beijerland
Functie:
•    Schepen
(8) in Nieuw-Beijerland.
•    Heemraad
(3) in Nieuw-Beijerland

Huwde op 08.11.1660 in Middelharnis met:

1965.    Neeltje Ariens van PUTTE,

Zie ook 1309

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.227.2)
Geboren op                       
Overleden op 22.04.1689 in Nieuw-Beijerland.

Zij kregen negen kinderen, waaronder:

    Gijsbert Cornelisse van ‘t HOF; zie 654
    Boudewijn Cornelisse van ‘t HOF; zie 982

 

1966    Dirk Jansz. KOIJER,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.227)
Geboren in 1626, in Poortugaal.
Gedoopt op 31.05.1626 in Poortugaal.
Overleden voor 1715.

Huwelijken:
1ste Huwelijk op 20.06.1660 in Oud-Beijerland, met Maartje Roobol, geboren in 1630 in Rhoon, overleden op 20.06.1660 in Oud-Beijerland.

Huwde op 08.03.1665 in Westmaas met:

1967    Neeltje Jacobsdr. van der BOM,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 122.227)
Geboren in 1640, in Westmaas.

Met Dirk Jansz. KOOIJER kreeg zij  een dochter;

    Maartje Dirksdr. KOOIJER; zie 983


1968    Bastiaan(DE OUDE) GARDENIER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1605, in De Palts Duitsland.
Overleden op 01.04.1698 in Rotterdam.

Huwelijken:
    2e Huwelijk op 08.03.1654 in Rotterdam, met Trijntje Cornelis,
Zij kregen drie kinderen.

Huwde rond 1630 met:

1969    Maertje HUYGENS,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond 1610, in Rotterdam.
Overleden voor 10.08.1653 in Rotterdam.

Met Bastiaan(DE OUDE) GARDENIER kreeg zij  zes kinderen, waaronder;

    Jacobus GARDENIER; zie 984


1972    Arie Assuerus van der STRATEN,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 135,141.2)
Geboren rond 1640, in Nieuw-Beijerland.

Huwelijken:
2e Huwelijk op 20.10.1677 in Nieuw-Beijerland, met Maria Jansd., geboren rond 1642 .

Huwde op 11.05.1664 in Nieuw-Beijerland met:

1973    Maertje Jacobs VERMAAS,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 135,141.2)
Geboren op rond 1640, in Nieuw-Beijerland.
Overleden voor 06.10.1677 in Nieuw-Beijerland.

Met Arie Assuerus van der STRATEN kreeg zij  zes kinderen, waaronder;

    Cornelis Ariens van der STRAATEN; zie 986


1974    Jan Wouters GOUTSWAERT,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 135,141.24)
Geboren rond 1635, in Nieuw-Beijerland.
Overleden in 1720.

Huwde met:

1975    Sijtje Jacobs KONIJNENDIJCK,

Ref.nr.06.06.2014.GW (OVG2, 135,141.24)
Geboren in 1633, in Nieuw-Beijerland.
Overleden op 25.03.1720 in Nieuw-Beijerland.

Zij kregen een dochter;

    Petronelle Jans GOUDSWAARD; zie 987

 

Boer

2024    Ary Cornelisz. LEENHEER,

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren in 1660.
Overleden in 1729.
Beroep:  
•    Landbouwer(Bouwman)
(4) in Strijen.

Huwelijken:
2e Huwelijk na 1710 met Cornelia Philipsdr. MOERKERKEN, geboren op 20.01.1686 in Zuid-Beijerland.
Zij kregen een zoon.

Huwde voor 1660 met:

2025    Marij Leendertsdr. LANTS(LENTS),

Ref.nr.06.06.2014.GW
Geboren rond rnd 1660 in Capelle aan den IJssel.
Overleden voor 1709

Zij kregen acht kinderen, waaronder;

   Isaak Ariensz. LEENHEER; zie 1012

 

 

Generatie 11a, naar boven, Generatie 12a

Generatie Index