Get Adobe Flash player

Bronnen

Van alle hier onder genoemde artikelen en als zodanig bronnen, zijn de artikelen omgezet in Word en kunnen tegen vergoeding van de kosten worden verstuurd. Alle in de artikel voorkomende onderstreepte personen komen voor in de Kwartierstaten, personen onderstreept en bold zijn mijn directe voorouders.

Deze dienst zal ter beschikking komen als ik weer op orde ben met mijn werk aan deze site, die zoals reeds vermeld plotseling bij de server was verdwenen en ik nu weer van begin af aan  moet opbouwen.

ONS VOORGESLACHT

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht

Ons Voorgeslacht


01.18.11.05.1 (OVG1)
EEN JONGERE TAK VAN DE HEREN VAN ARKEL
door: B. de Keijzer
Eerder gepubliceerd in ‘Zuidhollandse Genealogieën’ (1986). een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’

02.05.25.05.1
(OVG2)
DE PARENTEEL VAN DOEN BEIJENSZ.

door: J.J. Vervloet
In samenwerking met de werkgroep Doen Beijensz.
Onder eindredactie van: N.L. van Dinther en B. de Keijzer
ROTTERDAM 1989


02.05.25.05.2 (OVG3)
HET VOORGESLACHT VAN DOEN BEYENSZ., BEZITTER VAN DE GROTE MEMORIELANDEN TE POORTUGAAL
door: C. Hoek
No 425. 47e Jaargang, Maart 1992

02.15.05.14.1
(OVG4)
HET GESLACHT BOENDER
Door J. Mac Lean
No. 39/41. Jaargang 1953. Jan/Feb/Mei/Juni 1953

02.15.05.18.1 (OVG5)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT (DEN) BOER TE RIDDERKERK EN STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
No.535. 57e Jaargang, Maart 2002

04.18.15.15.1 (OVG6)
STAMREEKS DROOGENDIJK
No. 277. 33e Jaarfgang. Okt 1978

04.21.25.14.1 (OVG7)
STAMREEKS VAN DER DUYN (VERDUYN) (ZEVENHUIZEN)
door: B. de Keijzer
Naamreeksen 1988

05.19.00.00.1 (OVG8)
EEN GESLACHT VAN ES UIT STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
No. 568. 59e Jaargang. Apr/Mei 2005

05.19.19.05.1 (OVG9)
EEN GRAFZERK MET WAPEN ESSEBOOM EN FRAGMENT-GENEALOGIE GESLACHT ESSEBOOM TE STRIJEN
door: C. Wierdeman-Molendijk, Slotlaan 47, 1829 BC Oudorp
No. 462. 50e Jaargang. Juli/Augustus 1995

07.15.21.20.1 (OVG35)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT DE GEUS UIT PUTTERSHOEK
door: K.J. Slijkerman
No. 675. 70e Jaargang. Maart 2015

08.15.15.07.2 (OVG10)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN HOOGEWERFF, VAN DER VLIET, STREVELSHOUCK, VAN DER WILT EN GROENEWERF UIT BARENDRECHT
door: K.J. Slijkerman
No. 516. Juni 2000

08.05.18.23.1 (OVG11)
STAMREEKS HERWEIJER
door: Dr.Ir. W. Herweijer
Uit Naamreeksen 1986 OVG

08.15.12.25.1 (OVG12)
HOLY (VLAARDINGERAMBACHT, VLAARDINGEN, ZOUTEVEEN, KETHEL EN SPIJKENISSE)
door: L H. den Boer
No. 433. 48e Jaargang. November 1993

22.05.18.23.1 (OVG13)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE NAAMDRAGERS VERWEEL, VERWAEL, VAN DER WAEL, HOOGEWERFF EN MEERENBURGH UIT STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
No.568. April-Mei 2005

08.15.16.16.1 (OVG14)
HET GESLACHT HOPPEL (HOBBEL)
Door: Ir J. MacLean
No. 64. 12e Jaargang. Mrt./Apr.1957
No. 65 Mei /Juni 1957


10.09.19.11.1 (OVG15)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT JEYSKOOT (JISKOOT) UIT KIJFHOEK
No. 535. 57e Jaargang. Maart 2002

11.18.01.14.1 (OVG16)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT KRANENBURG UIT STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 59 (2004), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie


13.01.14.00.1 (OVG17)
DE OUDERE GENERATIEN VAN HET GESLACHT MAN TE ’S-GRAVENDEEL
door: J. Versluys
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg.25(1970), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
Zie ook onder Fragment 1.2
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT PENNING UIT RIDDERKERK (16.05.14.14.1)
door: K.J. Slijkerman

13.05.05.12.1 (OVG18)
DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT MEELDIJK
door: Ir J. MacLean
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 13 (1958), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

13.15.12.05.1 (OVG19)
STAMREEKS MOLENDIJK
door: C. Molendijk
Naamreeksen  1986

14.05.19.00.1 (OVG20)
VAN DEN NES (VAN NES, VAN ES)(Rijsoord)
door: K.J. Slijkerman
Eerder gepubliceerd in ‘Kronieken’ 1999 en 2000, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus

14.15.15.18.1 (OVG21)
HET STRIJENSE GESLACHT VAN NOORWEGEN
door: A.M. Overwater
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 21 (1966), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

15.21.04.01.1 (OVG22)
OVERZICHT VAN DE VROEGST BEKENDE GENERATIES VAN HET GESLACHT OUDEKLEM IN DE HOEKSE WAARD
door: K. J. Slijkerman
No. 285, 57e Jaargang. Juni 1979


16.05.14.14.1
(OVG23)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT PENNING UIT RIDDERKERK
door: K.J. Slijkerman
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

19.03.08.11.1 (OVG36)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SCHALKOORD UIT DE CONTREIEN VAN'S GRAVENDEEL EN STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
Ons Voorgeslacht No. 679, 70e Jaargang, juli/aug 2015


19.08.10.13.1 (OVG24)
HET VOORLOPIGE NAGESLACHT VAN TEUNIS SIJMONS UIT KIJFHOEK MET TAKKEN KRANENBURGH, CAPITEIJN, BO(O)TERCLOMP, VELTKAMP, VELTHOEN EN ’T JONG
door: A.B. Maliepaard
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 54 (1999), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

19.20.18.09.1 (OVG25)
DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DEN ARENT, ALIAS VAN STRIJEN, IN DORDRECHT, STRIJEN EN CROMSTRIJEN
door: Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman
Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 60 (2005), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

19.12.09.11.1 (OVG26)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT SLI(C)KBOER UIT DE HOEKSE WAARD
door: Ir.C. Sigmond en K.J. Slijkerman.
No. 518. 55e Jaargang, September 2000

22.05.12.20.1 (OVG27)
NAKOMELINGEN VAN CORNELIS LEENDERTSZ IN ‘T VELT, SECRETARIS VAN CHARLOIS VAN 1612 TOT 1634.
1960

22.05.18.13.1
(OVG28)
ZIJ ZIJN VAN UTRECHT  FRAGMENT GENEALOGIE VERMAAT
door: H.P. Vermaat
No. 500. 54e Jaargang. Januari 1999

22.05.18.11.5 (OVG29)
HET GESLACHT VERMOEN
Door: Ir J. Mac Lean
No. 71. 13e Jaargang. Juli/Aug. 1958

22.05,18.19.1 (OVG30)
DE OUDSTE GENERATIES VAN HET GESLACHT VERSCHOOR OP HET EILAND IJSSELMONDE
door: Ir. C. Sigmond
No. 535. 57e Jaargang. Maart 2002

22.09.19.19.1 (OVG31)
HET GESLACHT VISSER
door: Ir J. Mac Lean
No. 47.  Mei/Juni 1954 blz 63 ev
No. 49.  Sept./Oct. 1954 bl 102 ev


22.15.07.05.1 (OVG32)
GENEALOGIE VOGELAAR/STAM
door: W.M. & P. Molema
No. 512. 55e Jaargang. Februari 2000

23.01.05.12.1 (OVG33)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN VAN DER WAEL EN HOOGVLIET UIT HOOGVLIET
door: K.J. Slijkerman
Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht jrg. 50 (1995) een uitgave van deZuidhollandse Vereniging voor Genealogie

22.05,18.19.2 (OVG34)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN DER STOUP ALIAS VERSTOUP UIT STRIJEN
door: K.J. Slijkerman
No. 651. 69e Jaargang. Januari 2001

Nederlandsche Leeuw


DE NEDERLANDSCHE LEEUW

Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

http://www.knggw.nl/publicaties/de-nederlandsche-leeuw/

 

02.05.05.14.1 (DNL1)
HET GESLACHT BEENS  TE BREDA,
door: MR. G. Van Niekerken.
1981. 98 ste Jaargang.

02.05.12.10.1 (DNL2)
BELJAERTS,
door MR. G . Van Niekerken
No. 10/11. Okt/Nov 1978

04.18.09.05.1
(DNL3)
DE OUDERE GENERATIËN VAN DE GESLACHTEN VAN DRIEL TE POORTUGAAL EN RHOON,
door: Ir. J . Mac Lean.
No.7.  April 1966

07.15.21.20.1
(DNL4)
EEN TWEETAL FAMILIES GOUT IN HET LAND VAN POORTUGAAL EN HET GESLACHT (VAN) GOUTSWAERT
door: K.J. Slijkerman
1974. 91 ste Jaargang.

08.05.18.23.2 (DNL5)
DE OUDERE GENERASTIËN VAN HET GESLACHT HERWEIJER,
door: Ir. J . Mac Lean.
Uit De Nederlandse Leeuw No. 5 mei 1963

08.15.15.07.0 (DNL6)
HET GESLACHT HOOGENDIJK,
door: Ir. J . Mac Lean. en Ir.J.F.Straatman
No 1. Januari 1959

08.15.15.07.1
(DNL7)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT HOOGERWERF UIT KIJFHOEK,
door: K.J. Slijkerman
No. 6. JUNI 1984

07.01.13.05.1 (DNL8)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT HOOGERWERF (DE FAMILIES VAN DER CRAEN, VAN GAMEREN E.A.),
door: B. de Keijzer
No 10. April  1987

10.15.14.07.1
(DNL9)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT MET DE TAKKEN HOOGEWERFF, JONGENDIJCKGRAAF, BOOTSER, CRANENDONCK EN NIEUWENBOER UIT BARENDRECHT.
door K. J. Slijkerman
No.3-4 CVIde JAARGANG. MAART-APRIL 1989

17.21.01.18.1
(DNL10)
DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT DIRK DE QUARTEL, SCHOUT VAN STRIJEN 1752 - 1772
door: Ir. J . Mac Lean. en J. Versluijs.
No 4. April  1971

18.15.19.13.1 (DNL11)
HET GESLACHT ROSMOLEN
door: Ir. J . Mac Lean.
No 8/9. Aug/Sept 1959.

13.01.01.19.1
(DNL12)
GENEALOGIE MAASDAM-VERMAAS,
door: Ir. J . Mac Lean.
No 10. Oktober  1963

19.03.08.15.1 (DNL13)
GESLACHTEN VERSCHOOR EN VAN DER SCHOOR IN DE OMGEVING VAN CHARLOIS
door E. G. Verschoor
No 10/11. Okt./Nov 1974

23.05.05.04.1 (DNL14)
GENEALOGIE UIT DE HOEKSE WAARD VERMEULEN, IN ’T VELT/WEEDA
door: K.J. Slijkerman en Drs. A.B. den Haan
No. 568. 59e Jaargang. April/Mei 2005

23.05.12.08.1 (DNL15)
DE GEMEENSCHAPPELIJKE AFSTAMMING VAN DE FAMILIES MUNNICKELANT, VAN DER TAS (BERGEN), OOSTDORP, WELHOUCK, VAN DER LAEN, GROENENDIJCK EN KOOJER OP DE EILANDEN IJSSELMONDE EN DE HOEKSCHE WAARD
door: K. J. Slijkerman
No 9-11. Sept-Nov 1997

Hoeksche Waard

Genealogisch centrum voor de Hoeksche Waard

 

11.01.16.20.1 (GHW1)
STAMREEKS KAPTEIN, CAPPETEIN, CAPITEIN ALIAS BOERIN
Auteurs: K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek.

19.20.01.13.1

STAMREEKSEN (GHW2)
door Kees Sigmund
In deze website wordt de kwartierstaat Sigmond gepresenteerd in de vorm van een 150-tal stamreeksen. Het overgrote deel van deze kwartieren is  te vinden in het gebied van de grote rivieren, met een nadruk op de Zuidhollandse eilanden en waarden, het eiland Tholen, "hollands" Brabant,  en de Bommelerwaard. Meer uitleg over deze kwartierstaat in stamreeksen is te vinden op de Info-pagina.

20.19.15.21.1
STAMREEKS TROUW (GHW3)
door: W.T. Molema-Smitshoek
(NUMMER)Generatie in stamreeks W.T. Molema-Smitshoek


01.14.04.23.1
PARENTEEL ANDEWEG (GHW4)
door: Jantzen
In deze website wordt de Parenteel van de Familie Andeweg gepresenteerd.

http://jantzen.home.xs4all.nl/Parenteel%20Andeweg.htm


 

Internet

 

Verschillende externe bronnen


07.18.15.14.1
(GrHa1)
GENEALOGIE VAN BASTIAAN (GROENEWEG) Stamvader GROENEWEG
http://www.groeneweg.org/
Auteur: Piet Groeneweg.

23.05.12.11.1 (Wel1)
GESCHIEDENIS VAN AMBACHTSHEERLIJKHEID, DE POLDERS EN DORPEN VAN CROMSTRIJEN
Auteur: P.M.H. Welker